TOY - Tyossäoppiminen yrittäjänä

Yrittäjyydestä kiinnostuneille opiskelijoille yhtenä vaihtoehtona työssäoppimiseen toimii TOY-toimintamalli (työssäoppiminen yrittäjänä). TOY- mallissa ammatilliseen oppimiseen kuuluvat työssäoppimisjaksot suoritetaan yrittäjänä useimmiten oppilaitoksen yhteydessä toimivassa osuuskunnassa omaa yrittäjyyttä, palveluita ja tuotteita toteuttaen ja kehittäen. Työtehtävät eivät ole valmiiksi annettuja vaan opiskelijat hankkivat itse asiakkaat, joille tekevät toimeksiantoja, ja ovat vastuussa työstään suoraan asiakkaalle. Opiskelija saa palkkaa TOY-työstään osuuskunnassa. TOY-toimintamalli on kehitetty ja pilotoitu Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksessa ja sitä on edelleen kehitetty ja käytetty varioiden useassa eri oppilaitoksessa.

TOY-malli on syntynyt tarpeesta, missä ja miten yrittäjäksi aikova opiskelija voi suorittaa työssäoppimisen, miten yrittäjyyttä opitaan yhdessä ammatillisen oppimisen kanssa ja miten yrittäjyyden oppiminen tuodaan luontevaksi osaksi ammatillisen koulutuksen rakenteita. TOY-jakson aikana opiskelija voi miettiä mitä osaa, mitä haluaa tehdä ja mikä tuo rahaa. Samalla voi tunnustella markkina- ja kilpailutilannetta sekä harjoitella hinnoittelua. Tavoitteena on myös sosiaalisten taitojen parantaminen, osaamisen markkinointi ja verkostoituminen.

TOY-jakson aikana osallistutaan TOY-yrittäjyysvalmennukseen, jossa harjoitetaan yrittäjyyttä yhdessä muiden kanssa. Valmennusryhmästä muodostuu TOY-tiimi, jossa jaetaan ajatuksia ja kokemuksia dialogin avulla. TOY- tiimillä on oma valmentaja tai valmentajapari. TOY-valmentaja on ammatillinen opettaja, joka on perehtynyt tiimioppimisen ja tiimiyrittäjyyden valmentamiseen (ks. HOPE -yrittäjyyskasvatushanke ). TOY -valmentaja sparraa tiimiä työssäoppimisjakson aikana. Valmennuspäivien sisällöt syntyvät niihin osallistuvien oppilaiden vuorovaikutuksesta, ideoista, kokemuksista ja ajatuksista.

Työssäoppimista ohjaava opettaja vastaa ammatillisen oppimisen toteutumisesta samaan tapaan kuin muussakin työssäoppimisessa. Työssäoppimispaikkana ja oppimisympäristönä toimii esim. osuuskunta. Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen TOY -mallissa kaikki opiskelijat liittyvät Taidosto-osuuskuntaan. Taidostolainen on työntekijän asemassa, mutta toimii kuin yrittäjä. Osuuskunta toimii yhteistyössä Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksen kanssa, mutta se on juridisesti täysin erillinen yksikkö.

Opiskelijat ovat olleet tyytyväisiä TOY -mallin mukaiseen harjoitteluun, opiskelijoiden tarinoita ja lisää mallista täältä (http://www.hope.fi/sites/default/files/toy_esite_web_0.pdf).

Roolit TOY:ssa

 • Opiskelija oppii yrittäjyystaitoja (esim. tuotteistaminen, työelämän pelisäännöt, asiakkaan kohtaaminen, riskin otto), tiimi- ja yhteisöllisyystaitoja (esim. tiimissä toimiminen, yhteisöllinen oppiminen valmennuspäivissä), ammattitaitoa (esim. artesaanin taidot). Opiskelija osallistuu itse aktiivisena tahona oman opinpolkunsa suunnitteluun ja tavoitteiden asettamiseen. Oppiminen on niin tiedollista, motorista kuin tunteellista. Tunne-elämää ja sen kautta kehittyvää asenteellisuutta ei marginalisoida vaan hyödynnetään holistista oppimista. Pitkä prosessi on oppimisen kannalta oleellisen tärkeä.
 • TOY-valmentaja valmentaa opiskelijoita yrittäjyys- ja tiimitaitojen osalta (valmennuspäivät ja henkilökohtainen ohjaus) sekä ohjaa ammattialasta riippuen osittain ammattitaidon kehittymistä ja toimii arvioijana näyttötilanteessa painopisteenään yrittäjyys- ja tiimitaidot. Valmentaja pyrkii kysymään, ei vastaamaan. Tällöin korostuvat reflektiopinta ja ohjaus tiedon syöttämisen sijaan.
 • Työssäoppimista ohjaavan opettajan rooliin kuuluvat samat tehtävät kuin tavallisessakin työssäoppimisessa: työssäoppimissopimusten teko, yhteydenpito opiskelijaan ja työpaikkaohjaajaan (tässä TOY-valmentajaan), arvioijana toimiminen näyttötilanteessa painopisteenään ammattitaito. IKATAssa tähän on resursoitu 2 h / työssäoppimisviikko.
 • Asiakas ostaa tuotteita ja palveluja suoraan osuuskunnassa toimivalta opiskelijalta ja toimii tarvittaessa arvioijana näyttötilanteessa
 • TOY-tiimi on oppimisyhteisö, tietyissä tilanteissa toiminnallinen yhteisö. Kokeileminen ja kokeilujen reflektointi yhdessä muiden kanssa synnyttää oppimisen kehän ja kyseessä on learning-by-doing ja tiimioppiminen.

Osuuskunta on juridinen yksikkö liiketoiminnan harjoittamiseen, joka tarjoaa mm. hallinto- ja kirjanpitopalvelut sekä markkinointitukea ja yhteyksiä asiakkaisiin ja mahdollisuuksia ammattitaidon kehittämiseen (kokeneemmat neuvovat yms.) TOY-malli on erilainen tapa oppia. Se vaatii oppijalta, oppijatiimiltä, valmentajalta ja oppilaitoksen johdolta innostusta ja uskallusta kokeilla. Malli haastaa oppimaan sekä opiskelijat että valmentajat. TOY-mallin toteuttamisen edellytyksiä:

1. Yrittäjyyden oppimisympäristö

TOY -mallia hyödynnettäessä tarvitaan koulun yhteydessä toimiva yrittäjämäisen toiminnan mahdollistava oppimisympäristö – esim. osuuskunta. Yritys oppimisympäristönä mahdollistaa todellisten asiakasprojektien tekemisen ja niistä laskuttamisen. Yrityksen kautta oppijalle myös tuloutetaan projekteista ansaittu palkka.

2. Kaksi valmentajaa

TOY-malli tarvitsee kaksi valmentajaa, jotka ovat yrittäjyyskasvatuksesta innostuneita ammatillisia opettajia (ei tarvitse olla yrittäjyysaineiden opettajia). Kahden valmentajan voimin vastaan tulevat haasteet on helpompi kohdata. TOY-valmentajan työssä opettamisen käytänteet ovat yrittäjyyttä korostavia ja valmentavia.

TOY-valmentajalla tulee olla valmiudet:

 • ymmärtää tiimioppimisen voima
 • uskaltaa antaa vastuu oppimisprosessista oppijalle ja oppijatiimille
 • synnyttää luottamuksen ja kannustuksen ilmapiiri oppijoihin
 • luottaa oppimisprosessiin
3. Motivoituneet opiskelijat

Pilottien onnistumiselle on tärkeää, että mukaan lähtevät opiskelijat osallistuvat niihin vapaaehtoisesti. Toisaalta on kokeiltu myös kokonaisten ammattialaryhmien osallistumista TOY-jaksolle ja myös siitä on hyviä kokemuksia. Oppijat innostuvat mahdollisuudesta prosessin edetessä, vaikka eivät alussa olisikaan olleet motivoituneita.

Oppilaitosten yhteydessä toimivat osuuskunnat:
 • Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä Taidosto osk
 • Länsi-Pirkanmaan koulutuskuntayhtymä Musiikkiosuuskunta Kaiku
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Osuukunta KAMP
 • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä Artesaaniosuuskunta Pohjanmaa
 • Sastamalan koulutuskuntayhtymä Osk Craft & Design
 • Satakunnan koulutuskuntayhtymä Sataedu Satapro osk
 • Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Osuuskunta Kukapa
 • Pirkanmaan koulutuskonsernikuntayhtymä Osuuskunta Arteklaani
 • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Taitola osk
 • Hämeen ammattikorkeakoulu/ Hämeen ammatti-instituutti Starttihautomo osuuskunta
 • Hämeen ammatti-instituutti Metsäosuuskunta Evo

Tulossa

 1. TOY-valmentajan opas (kevät 2013). TOY-valmentajan opas ohjaa opettajaa TOY-mallin käyttöönotossa. Oppaassa kuvataan TOY-mallin perusperiaatteet, arvot ja toimintamalli. Se kertoo, mitä asioita TOY-mallissa tehdään toisin kuin tavallisessa työssäoppimisessa. Oppaassa kuvataan TOY-valmennusprosessi ja valmennuspäivien sisällöt.
 2. TOY-opiskelijan opas (kevät 2013). TOY-opiskelijan oppaassa kuvataan opiskelijalle, miten TOY-malli toimii käytännössä. Opas ohjaa oppijaa käyttämään tiimioppimisen ja yrittäjyyden oppimisen työkaluja.
 3. Internet sivut (kevät 2013). TOY-mallille suunnitellaan ja toteutetaan www-sivusto, jossa kaikki materiaalit ovat sähköisinä versioina kaikkien käytössä.
 4. TOY-mallin käyttöönottokoulutus opettajille, kesto 2 pv (kevät 2013, syksy 2013)
Takaisin ylös