Voiko tekemällä ja pelaamalla oppia?

Monet ammatilliset opiskelijat ovat tekemällä oppijoita, joten toiminnallisuus ja pelillisyys puhuttelevat ja haastavat opiskelijoita. Sopivan tasoiset ja kokoiset haasteet aktivoivat ja motivoivat opiskelijoita ja opiskeluun liittyvän teorian merkitys avautuu uudella tavalla kun sitä pääsee soveltamaan käytännönläheisesti.

Mobiililaitteet tukevat paikasta riippumatonta oppimista ja antavat mahdollisuuden viedä oppimista autenttisiin ympäristöihin, joissa dokumentoituja asioita voi rauhassa tutkailla porukalla myös jälkikäteen oppilaitoksessa.

Pelillisyys

Pelillisyys opetuksessa mielletään monesti jonkin simulaatiotyyppisen pelin pelaamiseksi. Tässä kontekstissa pelillisyydellä tarkoitetaan pellillisten elementtien, kuten roolien, pisteiden, aikarajojen tms. käyttöä kilpailullisessa hengessä.

Peliin kuuluu voittajatiimin huomiointi. Pelillisyyden tulee tukea oppimista suunnitelmallisesti, esim. pelistä suoriutumisen tulee vaatia vaikkapa tietyn teoria-aineiston hallitsemista yhdistettynä elinikäisen oppimisen avaintaitoihin, kuten tiimityöhön.

Parhaiten pelillisyys toimii kun ryhmähenki on hyvä ja opettaja on valmis ottamaan peliin osaa.Pelin tulee tukea aidosti opittavaa sisältöä ja antaa tilaa opiskelijoiden omalle mielikuvitukselle. Parhaimmillaan opiskelijat ovat omalla toiminnallaan mukana rakentamassa pelin juonta, joka rakentuu monipuolisista verkko- ja lähikohtaamisista.  Mobiililaitteet mahdollistavat verkkoympäristöjen sujuvan käytön ja pellillisyyttä tukevan reaaliaikaisen vuorovaikutuksen.

Esimerkki pelillisestä tehtäväksiannosta:

QR-koodi

Toiminnallisuutta opetukseen QR-koodien avulla
QR-koodi on kaksiulotteinen viivakoodi, joita on helppo tehdä ja lukea mobiililaitteilla.

Vinkkejä QR-koodien käytöstä löydät tästä blogista.

QR-koodeja voidaan valmistaa ja lukea mobiililaitteilla mikäli niihin on ladattu sopiva sovellus. Osa sovelluksista on ilmaisia, osa maksullisia. QR-koodeja voi toki tehdä myös tietokoneella, tulostaa ne ja sijoittaa paikkaan, jossa sisältöä halutaan kuluttaa. Esimerkiksi koneen tai laitteen kylkeen liimattu QR-koodi voi toimia linkkinä verkossa oleviin käyttö- tai turvallisuusohjeisiin.

Tässä esimerkki toiminnallisesta QR-koodien käytöstä kielten oppimisessa.

Takaisin ylös