Rikastettu oppiminen

Tietoteknisillä ratkaisulla tarkoitetaan kaikkia niitä asioita, joita tvt:n toimiva käyttö koulussa edellyttää: laitteita ja ohjelmia, niiden tarkoituksenmukaisuutta ja saatavuutta, opettajien ja oppilaiden osaamista sekä pedagogista ja teknistä tukea teknologian käyttöön.

Edut eri osapuolien näkökulmasta:

Opiskelija

 • Kokeileva oppiminen aidossa tai sitä jäljittelevässä ympäristössä edesauttaa oppimista
 • Oppimispelejä tavoitteellisesti hauskassa ja motivoivassa muodossa
 • Omien laitteiden hyödyntäminen on usein mahdollista
 • Opiskella voit missä ja milloin vain, yksin tai yhdessä!Opettaja

 • Opittavien ilmiöiden havainnollistaminen autenttisessa kohteessa
 • Välineinä simulointi, 3D –ympäristöt ja lisätyn todellisuuden sovellukset
 • Ammatillinen opettajuus tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia rikastetulle oppimiselle
 • Opettajan itseohjautuvuus, yhteisöllisyys, omien rajojen kokeileminen

Työelämä

 • Oppilaitoksista valmistuu motivoituneita ja ammattinsa osaavia työntekijöitä työmarkkinoille
 • Oppiminen ja ilmiöiden havainnointi tapahtuu aidossa tai simuloidussa toimintaympäristössä
 • Oppiminen ankkuroituu juuri oikeaan sovelluskontekstiin

Koulutuksen järjestäjä

 • Uudet teknologiat tukevat opettajuutta ja oppimista parhaalla mahdollisella tavalla
 • Tietojen ja taitojen oppiminen on motivoivampaa, tarkempaa ja hauskempaa
 • Rikastettu oppiminen tuo kilpailuetua koulutusmarkkinoilla

Takaisin ylös