Lähteet

Arvaja, M. & Mäkitalo-Siegl, K. (2006). Yhteisöllisen oppimisen kognitiiviset, sosiaaliset ja kontekstuaaliset tekijät: verkkovuorovaikutuksen näkökulma. Teoksessa: Järvelä, S., Heikkinen, P. & Lehtinen, E. (toim.) 2009. Oppimisen teoria ja teknologian opetuskäyttö. Wsoy oppimateriaalit. 125-146.

FinnSight 2015: Oppiminen ja oppimalla uudistuva yhteiskunta.

Oivallus-hankkeen loppuraportti. Elinkeinoelämän keskusliitto.

Takaisin ylös