Arviointi-työkalu

ESIMERKKI ARVIOINNIN TYÖKALUSTA LUKUVUODELLE, JOKA SISÄLTÄÄ 5 JAKSOA.


Aloituspalaveri x.8.xxxx Käydään läpi opettajille muokatut tehtävä- ja tulostoimenkuvat. Keskustelu työelämälähtöisistä oppimisympäristöistä ja työelämän kanssa tehtävistä yhteistyöprojekteista ja oppimistilanteista. Keskustelua opettajien keskinäisestä yhteistyöstä ja opetuksen yhteistoteuttamisista.

Jaksopalaverit ja arviointicafet; sisältö

x.9.xxx Jakso 1
Teema
Opetuksen suunnittelu, oppimisen ohjaus ja arviointi.

Ajatuksia kokeilun alkuvaiheista ja opettajan työn suunnittelun muutoksesta.
Opettajan näkökulma.
x.9.xxxx Teema: ”Opetuksen suunnittelu, oppimisen ohjaus ja arviointi”

x.11.xxx Jakso 2
Teema
Oma kehittyminen.

Miten olen edistänyt ja kehittänyt omaa osaamisperusteista oppimista, opetusta ja ohjausta? Miten olen tukenut opiskelijan henkilökohtaisten opintopolkujen mahdollistamista – ohjaus yksilöllisiin ja joustaviin opintopolkuihin?
Opettajan näkökulman lisäksi opiskelijan näkökulma.
x.11.xxxx Teema: ”Oma kehittyminen”

x.2.xxx Jakso 3
Teema
Opiskelijan oppimista edistävät tekijät ja yhteisöllinen toiminta.

Miten olen omalla toiminnallani edistänyt yhteisöllistä toimintaa?
Työ- ja oppimisyhteisön näkökulma.
x.2.xxxx Teema: ”Opiskelijan oppimista edistävät tekijät ja yhteisöllinen toiminta”

x.4.xxxx Jakso 4
Teema
Osaamisen arviointi

Kokemuksia ja ajatuksia miten osaamisperusteinen opetus ja ohjaus tukee opiskelijan oppimitulosten saavuttamista. Miten yksilöllisten opintopolkujen (joustavat ratkaisut) osaamisen hankinta on toteutunut?
Opiskelijan näkökulman lisäksi työelämän näkökulma.
x.4.xxxx Teema: ”Osaamisen arviointi”
x.5.xxx Jakso 5
Teema
Opettajan työn suunnittelun muutos – opettajakeskeisyydestä osaamis- ja opiskelijakeskeisyyteen

Lukuvuoden päätteeksi ajatuksia kokeilusta. Opettajan näkökulman lisäksi kokonaisvaltaiset ajatukset eri näkökulmista.
Yhteenveto.
x.5.xxxx Teema: ”Opettajan työn suunnittelun muutos – opettajakeskeisyydestä osaamis- ja opiskelijakeskeisyyteen”

Syyslukukauden kokonaisarviointi x.1.xxxx
 1. Kokemukset ja ajatukset kokeilusta
 2. Muutokset aikaisempaan toimintaan
 3. Kehittämisehdotukset kevätlukukaudelle
Syyslukukauden kokonaisarviointi x.1.xxxx

Lukuvuoden kokonaisarviointi x.4.xxxx
 1. Kehittyneet toimintatavat ja mahdollisuudet
  • opiskelijan oppimisen ja osaamisen hankinnan näkökulmasta
  • opettajan työn suunnittelun, toteuttamisen ja kehittämisen näkökulmasta
  • työelämän ja työelämäyhteistyön näkökulmasta
 2. Haasteet ja kehittämisen kohteet
 Lukuvuoden kokonaisarviointi x.4.xxxx
Takaisin ylös