Keikkailu

Keikkailuoppimisympäristössä oppijan yksilölliset opintopolut ilmenevät pitkälti itse hankittujen asiakkuuksien muodossa. Keikkailussa oppija / oppijatiimi hankkii itse asiakkaan. Asiakkaan löytymisen jäleen ryhdytään ottamaan haltuun ammattitaitovaatimuksia. Asiakkaiden myötä, kunkin oppijan polusta muotoutuu omanlaisensa. Oppijoiden opintopolut alkavat eriytyä Keikkailussa opintojen ensimmäisistä viikoista alkaen ja opintojen aikana jokaiselle oppijalle muodostuu kattava asiakastöiden sarja omaan CV:hen Samalla myös oppijan verkostot kasvavat.

Keikkailun posteri

Prosessikuvaus

Prosessikuvaus keikkailu from sirpapursiainen

Oppija / oppijatiimi käynnistää prosessin hankkimalla asiakkaan. Asiakkuus määrittää tiimin tavoitteet ja aikataulun. Prosessin päätoimijat ovat oppijatiimi ja asiakas sekä tehtävän vaatima asiantuntijaverkosto, alihankkijat, yhteistyökumppanit. Opettajapari toimii valmentajina ja oppimisen mahdollistajina.

Ohjaus Keikkailussa

Arviointi Keikkailussa

Keikkailu ohjaus

Henkilökohtaiset oppimisverkostot

Henkilökohtaiset oppimisverkostot syntyvät heti opintojen alusta lähtien tiimioppimisen myötä oppija verkostoituu toisten oppijoiden kanssa, yli oman ammattialansa ja itse hankittujen asiakkaiden myötä koulun ulkopuolinen verkosto kasvaa niin erilaisilla asiantuntijoilla, yrityksillä kuin muillakin yhteistyökumppaneilla. Kunkin henkilökohtaisista verkostoista tulee oman näköisensä, koska asiakkuudet vaikuttavat verkoston muodostumiseen. Toiminnassa luotetaan oppijaan ja oppijatiimiin, heille annetaan normaalia enemmän vaikutusmahdollisuuksia, vastuuta ja valtaa. Tiimioppimisessa on rikastava vaikutus ja tiimi pitää omistaan huolen ja tiimin sisälläkin eri oppijoiden asiantuntijuudet muodostuvat erilaisiksi.

Pedagoginen näkökulma

Pedagoginen näkökulma lähtee liikkeelle pitkälti Tutkivan oppimisen, PBL:n ja Learning by doing malleista. Näihin yhdistyy vahvasti tiimioppiminen. Oppija lähtee ottamaan haltuun uusia aihealueita ja sisältökokonaisuuksia verkostoitumalla ja tekemällä yhdessä toisten oppijoiden kanssa. Opettajien rooli muuttuu valmentajiksi ja sparraajiksi – oppimisen mahdollistajiksi ja prosessi tukee oppijat omaa aktiivisuutta, ruokkii tiedonjanoa ja oppimisenhalua. Tiimissä tieto vaihtaa omistajaa ja asiantuntijuus jakautuu. Opiskelijat voimaantuvat saadessa itse vaikuttaa mm. asiakkaita hankkimalla. Tiimityössä kenenkään ei tarvitse olla yksin vaan oppiminen tapahtuu yhdessä, eteen tulevat haasteet ratkotaan yhdessä ja onnistumisia juhlitaan yhdessä. Lisäksi itsevarmuus ja ammattilaisuus vahvistuu oikeiden asiakastöiden parissa työskenneltäessä.

Tutkintoperusteisuus

Tutkintoperusteisuus lähtee oman alan opetussuunnitelmasta ja ammattitaitovaatimuksista. Tämän pohjalta valikoituu erilaisia työssäoppimispaikkoja, joissa ammattitaitovaatimukset saavutetaan. Oppija itse hankkii työssäoppimispaika sen pohjalta millaisia ammattitaitovaatimuksia kyseiseen tutkinnon osaan kuuluu. Samoin asiakkaat hankitaan tämän perusteella ja silloin oppimisverkostot ja oppimispolut muovautuvat myös tutkinnonosista käsin.

Keikkailun käyttöönotto, edellytykset ja vaikuttavuus

Keikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuus from sirpapursiainen

Keikkailun sivusto

Takaisin ylös