Lähteet

Lisätty todellisuus tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia taitojen oppimiseen niissä ympäristöissä, joissa taitoja on tarkoitus myöhemminkin hyödyntää. Taitojen oppimisen teoriaperustan mukaan taitojen oppiminen on prosessi, joka jakautuu useaan eri vaiheeseen (esim. Salakari 2007). Tavoitteena taitojen oppimisessa on opitun siirtovaikutus - taitojen siirtyminen uusiin tilanteisiin ja eri konteksteihin sekä uuden luominen aikaisemmin opitun pohjalta. Taitojen oppimista voidaan tukea työvaiheita muistamaan auttavalla sovelluksella tarjoamalla tilannetietoa suorituksen kuhunkin vaiheeseen liittyen. Erilaisia proseduraalisia oppimisen ja työn tukemisen sovelluksia on toteutettu lisättyä todellisuutta hyödyntäen ja saadut tulokset ovat olleet rohkaisevia.

Lisätty todellisuus on uusi ja kiinnostava teknologia, joka tarjoaa uudenlaisia mahdollisuuksia situationaaliselle, autenttisissa ympäristöissä tapahtuvalle kokemukselliselle oppimiselle erilaisten mobiilisovellusten kautta. Maailmalta löytyvistä opetustoteutuksista on saatu jo hyviä kokemuksia.

Lisätyn todellisuuden sovellukset toimivat parhaiten kun niitä käytetään perinteisempää opetusta täydentävänä, lisäksi opiskelijoiden mukaan ottaminen sovellusten toteuttamiseen mahdollistaa käytännönläheisen ja mielekkään oppimisen kokemuksia (Billinghurst, M. & Dünser, A. 2012. Augmented Reality in the Classroom. Computer 45(7), pp. 56-63.).

Maailmalla on toteutettu vastaavantyyppisiä opetuspolku-tyyppisiä kokeiluja lisätyn todellisuuden käytöstä, esim.

http://website.education.wisc.edu/kdsquire/tenure-files/16-squire-shelton-book.pdf

http://blogs.kqed.org/mindshift/2012/04/augmented-reality-coming-soon-to-a-school-near-you/

Handheld Augmented Reality Project HARP (University of Harvard, University of Wisconsin at Madison, MIT): http://isites.harvard.edu/icb/icb.do?keyword=harp

Alien Contact! (liittyy edelliseen): http://isites.harvard.edu/fs/docs/icb.topic135310.files/AlienContactOverview012907.pdf

ARIS-alusta ja sille tehdyt sovellukset:
http://arisgames.org/projects-and-papers/

University of Exeter: Unlocking the hidden curriculum -projekti:
https://projects.exeter.ac.uk/augmentedreality/

Situated Simulations - Designing a Platform for Mobile Augmented Reality Genres -projekti (University of Oslo):
http://www.inventioproject.no/sitsim/

Sanasto

Big Data - tietovarannot, jotka ovat liian suuria prosessoitavaksi perinteisillä tietokantatyökaluilla. Käsite liittyy mm. meteorologian, genetiikan ja fysiikan tutkimukseen.

Markkeri - kuvake tai ennalta määritelty kohde, johon virtuaalimallinne sijoitetaan

HUD - Head Up Display lasipinnalle projisoitu AR -näyttö, usein holografinen, jolloin siihen ei tarvitse kohdistaa katsetta erikseen (lentokoneet, autot, visiirinäytöt)

Lisätty todellisuus - Augmented reality - virtuaalitodellisuussimuloituja elementtejä, joita käyttäjä tarkastelee läpikatseltavien (see-through) näyttöjen kautta. Lisätyn todellisuuden materiaalina voidaan käyttää kuvia, ääntä, videoita, tekstiä, GPS- informaatiota ja siihen liittyy kontekstoiva äly joka yhdistelee edellä mainittuja elementtejä. Muita vakiintumattomia suomennoksia: rikastettu todellisuus, laajennettu todellisuus, täydennetty todellisuus.

Simulaattori - tietokone-ohjelma ja laitteisto, jolla voidaan harjoitella todellisen elämän tilanteita ennaltamäärätyissä, kontroloiduissa olosuhteissa, esim. lento-, työkone- tai ajosimulaattori.

Ubiikki - jokapaikan tekniikka. Huomaamattomasti toimivaa ja ympäristöönsä sulautuvaa kaikkialla olevaa tietotekniikkaa. Myös: läsnä-äly.

Virtuaalimallinne - kolmiulotteinen malli, johon voidaan yhdistää myös muita interaktiivisuutta

Virtuaalinen todellisuus - Virtual Reality - tietokonesimulaation avulla luotu keinotekoinen ympäristö, joka luodaan tietokoneen näytölle, laajakankaalle tai erityiselle stereoskooppiselle katselulaitteelle.

Kirjallisuutta ja lähteitä:

Tomi T Ahonen: Latest Unique Ability for Mobile, the 8th is Discovered: Augmented Reality http://communities-dominate.blogs.com/brands/2009/12/latest-unique-ability-for-mobile-the-8th-is-discovered-augmented-reality.html

ARIS games http://arisgames.org/

AR Sights by  Inglobe Technologies http://www.arsights.com/

ARToolKit Project Page, Univesity of Washington http://www.hitl.washington.edu/artoolkit/

ARINED: Augmented Reality in Education http://www.arined.org/

Billinghurst, M. & Dünser, A. 2012. Augmented Reality in the Classroom. Computer 45(7), pp. 56-63.

Karen E Hamilton: Augmented Reality in Education
http://augmented-reality-in-education.wikispaces.com/, 2012

Haptic Technology Enhanced Learning, http://www.haptel.kcl.ac.uk/

Hannes Kaufmann: Collaborative Augmented Reality in Education, Institute of Software Technology and Interactive Systems, 2012
http://www.ita.mx/files/avisos-desplegados/ingles-tecnico/guias-estudio-abril-2012/articulo-informatica-1.pdf

Kinnunen, Sanna; Koli, Kimmo: Käyttäjätutkimus lisätystä todellisuudesta mobiililaitteessa, http://publications.theseus.fi/handle/10024/33487, 2011

Kumpulainen, Kristiina; Krokfors, Leena; Lipponen, Lasse; Tissari, Varpu; Hilppö, Jaakko; Rajala, Antti: Oppimisen Sillat - Kohti osallistavia oppimisympäristöjä, Helsingin yliopisto, 2009

Layar http://www.layar.com/

F. Liarokapis,, et al: Web3D and Augmented Reality to support Engineering Education. University of Sussex, 2004
http://sites.google.com/a/xtremebytes.com/abasu/paper-uicee2004_web3d.pdf

Thomas Olsson: User Expectations and Experiences of Mobile Augmented Reality Services, http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-2953-5, 2012

Juliene Reed: Appealing Apps for Educators: Augmented Reality for Educational Engagement, Appolicious, 2012
http://www.appolicious.com/education/articles/12777-appealing-apps-for-educators-augmented-reality-for-educational-engagement

Hannu Salakari: Learning practical skills in a virtual environment - a pedagogical model for simulator-based harvester operator training (Käytännön taitojen oppiminen virtuaaliympäristössä - hakkuukonesimulaattoriopetuksen pedagoginen malli) Acta Universitatis Tamperensis; 1230, Tampereen yliopisto, Tampere 2007. ISBN 978-951-44-6941

Karen Schrier: Using Augmented Reality Games to Teach 21st Century Skills, http://nguyendangbinh.org/Proceedings/Siggraph/2006/cd1/content/educators/schrier.pdf

Mika Suhonen: Lisätyn todellisuuden käyttö rakentamisessa, https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/20842/lisatyn_todellisuuden_kaytto_rakentamisessa.pdf?sequence=1, 2010

Dan Sung: The history of augmented reality, Pocket Lint, 2011
http://www.pocket-lint.com/news/38803/the-history-of-augmented-reality

Dan Sung: Augmented Reality 2012: Is the dream any closer?, Pocket Lint, 2012
http://www.pocket-lint.com/news/46585/augmented-reality-2012-developments-glasses

Shelton, Hedley: Using Augmented Reality for Teaching Earth-Sun Relationships to  Undergraduate Geography Students, University of Washington, 2002

http://itls.usu.edu/~bshelton/resources/shelton-hedley-art02.pdf

Total Immersion: http://www.t-immersion.com/projects

Xiangyu Wang: Augmented Reality: A new way of augmented learning, eLearn Magazine, 2012
http://elearnmag.acm.org/archive.cfm?aid=2380717

Wagner, Barakonyi: Augmented Reality Kanji Learning, Vienna University of Technology 2003
http://reference.kfupm.edu.sa/content/a/u/augmented_reality_kanji_learning_63979.pdf

Daniel Wagner: History of Mobile Augmented Reality https://www.icg.tugraz.at/~daniel/HistoryOfMobileAR/

Yoon, S.A., Elinich, K., Wang, J., Steinmeier, C. & Tucker, S. 2012. Using augmented reality and knowledge-building scaffolds to improve learning in a science museum. International Journal of Computer Supported Collaborative Learning. In press.

Takaisin ylös