Arbetskultur

Med skolans arbetskultur avses den gemensamma och systematiska teknologiskt stödda informationspraxis som syns i det vardagliga arbetet. Med andra ord de gemensamma överenskommelser, handlingsmönster och tillvägagångssätt skolan har för att utbyta och utveckla information och färdigheterna att använda informationen. I den här delen granskas också lärarnas och elevernas förmåga att söka information och hur den kan utvecklas.