Pedagogiska metoder

Sakkunniga inom undervisningssektorn har i dag relativt liknande uppfattning om i vilken riktning de pedagogiska metoderna borde utvecklas. De metoder som anses innovativa går ut på att eleverna jobbar tillsammans som experter, utför realistiska uppgifter som är bekanta från vardagen och löser utmanande och öppna problem. De använder mångsidigt olika informationskällor och modern teknik, skapar tillsammans ny kunskap och nya lösningar och framställer konkreta produkter under processen.