Föreslå innehåll

Har du tankar eller önskemål kring hur vi kunde utveckla innehållet i KänGuru, eller vill du att ditt eget material syns i materialet? Vi tar gärna emot utvecklingsförslag.

Skriv oss på kenguru@oph.fi.