Lärargemenskapen

Nya arbetssätt i lärargemenskapen är pedagogiskt samarbete och utbyte av sakkunskap mellan lärarna, överenskomna utvecklingsmetoder, gemensamma pedagogiska arbetssätt och bildande av lärarnätverk. Sådana arbetssätt anses allmänt som kännetecken för en expertkultur och stödjer lärarnas yrkesmässiga utveckling.