Ledarskap

Rektorns uppgifter och roll har förändrats mycket under de senaste åren. Indelningen i administrativt och pedagogiskt ledarskap är inte längre tillräcklig, eftersom rektorns uppgifter både utvidgats och blivit mera självständiga. Ledarskapet omfattar i dag också nya företeelser, såsom delat ledarskap, uppgiften att inspirera och uppmuntra sin arbetsgemenskap samt nätverksbildning. Det finns också ett avsnitt om lagstiftningen som berör undervisningsväsendet.