Tietokoneet

Tietokoneita hankittaessa tulee asioita miettiä ainakin seuraavista näkökulmista: laitteiden ja ohjelmistojen pedagoginen soveltuvuus ja käytettävyys, laitteiden koko ja liikuteltavuus, laitteiden vaatima tila, laitteiden käyttöjärjestelmä sekä laitteiden ja ohjelmistojen kustannusvaikutus. Varsinkin suurempia kokonaisuuksia vertailtaessa on syytä unohtaa yksittäisen laitteen hinta ja pyrkiä laskemaan laitteen elinkaaren kokonaiskäyttökustannuksia (TCO – Total Cost of Ownership).

Suomen kouluista löytyvät tietokoneet ovat tyypillisesti kiinteästi asennettuja pöytäkoneita (PC) tai kannettavia tietokoneita. Tämän lisäksi tiettyihin tilanteisiin sopivat myös muunlaiset kannettavat päätelaitteet kuten mobiilit puhelimet, kosketusnäytölliset tabletit, MP3-soittimet tai GPS-paikantimet. Siirrettävien laitteiden varastointi, lataaminen ja lainaaminen on syytä miettiä ennakkoon. Hyviksi käytänteiksi ovat muodostuneet esim. sähköiset varauskalenterit, lainauskortit ja riittävän suuret varastotilat.

Suomessakin yleistyneitä kannettavien tietokoneiden säilytyksen mahdollistavia vaunuja ja lokerikkoja suunniteltaessa tulee ottaa erityisesti huomioon liikuteltavuuden ja hinnan lisäksi myös koneiden ylläpidettävyys ja akkujen lataamiskysymykset. Kannettava tietokone tai päätelaite ei saa olla jatkuvassa latauksessa, jottei sen akku kuoleennu. Markkinoilta löytyy monenlaisia ratkaisuja tähän asiaan. Vaunuratkaisuja tarjoavat mm. seuraavat Euroopassa toimivat yritykset: Lapcabby, Parat, LapSafe, Leba Innovation, Bretford, HP ja Apple.

Koulun omien laitteiden lisäksi yhä useammin, varsinkin toisella asteella, on järkevää mahdollistaa myös opiskelijoiden mahdollisesti mukanaan kantavien tietoteknisten laitteiden käyttöä opetuksessa. Tällöin tulee erityisesti miettiä koulun langattomiin verkkoihin ja laitteiden säilytykseen ja latausmahdollisuuksiin liittyviä kysymyksiä.

Koulujen tietokoneet on Suomessa varustettu pääasiassa Microsoftin Windows-käyttöjärjestelmillä tai vaihtoehtoisesti joko Linux tai IOS- (Apple) käyttöjärjestelmillä. Koneet pystytään varustamaan myös niin, että käynnistyessään ne kysyvät, mitä käyttöjärjestelmää käyttäjä haluaa sillä kertaa käyttää (multiboot).

Itsenäisten työasemien rinnalle on pikkuhiljaa luotu yhä enemmän ns. ThinClient-ratkaisuja, joissa koneet itsessään ovat vain tyhmiä päätteitä ja käynnistyessään lataavat käyttöjärjestelmän ja ohjelmistot palvelimelta. Tämäntyyppisillä ratkaisuilla voidaan saada kustannustehokas ja hyvin keskitetty järjestelmä, joka voidaan toteuttaa joko erillisillä pienillä ThinClient-työasemilla tai sitten vanhemmilla käytöstä poistuvilla PC-koneilla.

Päätelaitteen lisäksi tarvitaan kunnon palvelin ja riittävän hyvät verkot. ThinClient-järjestelmä ei rajoita käyttöjärjestelmän valintaa. Markkinoilta on saatavilla myös mobiileja ThinClient -päätteitä (esim. WYSE). ThinClient-järjestelmiä suunniteltaessa tulee muistaa, etteivät raskasta laskentatehoa (mm. videoeditointi ja kuvankäsittely) vaativat sovellukset välttämättä toimi näissä järjestelmissä.