Ulkoistaminen ja leasing-laitteet

Ulkoistamalla perusinfrastruktuuri (päätelaitteet, ohjelmistot, verkot, jne.) sekä mahdollisesti erilaisia palveluitakin (ohjelmistot, verkkopalvelut, koulutus jne.) saadaan kokeiltuja ja vakioituja järjestelmiä helpolla. Koneiden ulkoistettu ylläpito ja laitteiden sovittu kiertonopeus takaavat standardoidun, hyvin toimivan ympäristön. Toisaalta ulkoistusten myötä saatetaan menettää organisaation ydinosaamista ja vieläpä kalliiseen hintaan.

Ulkoistettujen palveluiden ja järjestelmien suunnitteluun ja sopimustekstien tarkasteluun on syytä varata runsaasti aikaa, ettei sopimuskauden aikana tule ikäviä yllätyksiä. Uusien laitteiden, ohjelmistojen, ohjelmistopäivitysten tai teknologioiden integroiminen olemassa olevaan järjestelmään sopimuskauden aikana voi osoittautua mahdottomaksi tai ainakin erittäin kalliiksi.