Kosketustaulut

Kosketustaululla tarkoitetaan järjestelmää, jossa on yhdistettynä tietokone, dataprojektori ja valkotaulu liikkeentunnistustekniikalla. Kosketustaulun toimintaperiaatteena on heijastaa tietokoneen näyttö valkotaululle, joka toimii suurena kosketusnäyttönä.

Kosketustaulujen teknologiat perustuvat joko kosketuksen havainnointiin tai sähkömagneettiseen tekniikkaan. Teknologiasta riippuen kosketustauluja voidaan käyttää sähkömagneettisen kentän muodostavilla spesifisillä kynillä tai paineeseen perustuen vaikkapa sormella ohjaten. Markkinoilta löytyy tauluja, joissa voidaan käyttää molempia tekniikoita samanaikaisesti. Uusimmat taulutyypit tukevat myös useampaa samanaikaiskäyttäjää.

Kosketustaulujärjestelmä voidaan tuottaa myös perinteisen tussitaulun päälle lisälaitteiden tai erityisen dataprojektorin avulla. Tällöin tekniikoina käytetään esim. ultraääni-, infrapuna- tai lasertekniikoita.

Kosketustaulujen myötä on myös suomalaisiin luokkiin alettu saada muitakin opetusteknologisia välineitä, kuten dokumenttikameroita, integroituja kaiutinjärjestelmiä, kosketusnäyttöjä, interaktiivisia vastauslaitteita sekä kirjoituslautoja.

Kosketustaulujen vaikutuksesta oppimistuloksiin Suomessa ei ole vielä laajempia tutkimuksia, mutta Yhdysvalloista ja Iso-Britanniasta saatujen kokemusten perusteella näyttäisi siltä, että ainakin alemmilla luokilla kosketustaulut oikein käytettyinä parantavat oppilaiden oppimistuloksia.

Yksi laajimmista tutkimuksista on vuosina 2008–2010 Yhdysvalloissa tehty tutkimus, jossa Marzanon tutkimuskeskus (Marzano Research Laboratory, Englewwood, Colorado, USA) toteutti Yhdysvalloissa kenttätutkimuksen, johon osallistui 5 000 opiskelijaa sekä 170 opettajaa. Oppilaat jaettiin kahteen ryhmään, ja heitä seurattiin kahden vuoden ajan. Molemmille ryhmille käytettiin samaa opetusohjelmaa – toiselle interaktiivisen opetusteknologian tuella ja toiselle ilman. Kahden lukuvuoden tulokset olivat yhdenmukaisia: kosketustauluja käytettäessä oppimistulokset olivat 16 prosenttipistettä paremmat.

"Tutkimustulosten perusteella parempiin oppimistuloksiin oli löydettävissä kaksi syytä. Opettajat, jotka kykenivät käyttämään interaktiivista opetusteknologiaa mahdollisimman kattavasti, saavuttivat parempia tuloksia. Toisen havainnon mukaan oppimistulokset nousivat, kun käytössä oli kokonaisvaltainen, interaktiivisen opetusteknologian ratkaisu, ei pelkkiä yksittäisiä komponentteja."

Tutkimuksen loppuraportti (pdf).

Suomesta saatavien kosketustaulujen toimittajia:

Tämän lisäksi on saatavilla useiden valmistajien dataprojektoritekniikkaan perustuvia järjestelmiä.