Luokkatilan perusvarustelu

Uusien koululuokkien perusvarustukseen kuuluu tänä päivänä verkkoon kytketty tietokone, projisointimahdollisuus, äänentoisto, dokumenttikamera sekä mahdollisesti kosketustaulu. Tämän lisäksi luokkiin on järkevä hankkia joko pysyvästi tai siirrettävissä kärryissä tietokoneita opetusryhmien käyttöön. Tulevaisuuden luokkatilaratkaisuja on tutkittu runsaasti. Hyvinä tutkimushankkeina voidaan pitää esim. Microsoftin Partners In Learning - ohjelman yhteyteen käynnistettyä ITL - hanketta (Innovative Teaching and Learning) ja EU:n rahoittamaa ITEC-hanketta ("Designing the future classroom").