Koulun tavoitteet

Ensisijaisesti koulun toimintaa ohjaavat lainsäädäntö sekä valtakunnalliset, paikalliset ja koulun omat opetussuunnitelmat. Lisäksi koululla voi luonnollisesti olla omia tavoitteitaan. Niillä tarkoitetaan kokonaisuutta, joka koostuu koulun visiosta ja sen eri osa-alueista, esimerkiksi teknologian käytön visiosta, vision yhtenäisyydestä sekä pyrkimyksistä toiminnan kehittämiseen.

Yhteisesti hyväksytty ja tietoinen tavoitetaso on edellytys uudistusten ja innovaatioiden hyväksymiseen ja niiden pysyvyyteen; hyvätkään ideat, kokeilut ja projektit eivät muutu arjen käytännöiksi, jos niihin ei osallistu ja sitoudu koko opettajakunta.