Opettajayhteisö

Opettajayhteisön uudenlaiset työskentelytavat tarkoittavat opettajien pedagogisen yhteistyön ja asiantuntemuksen jakamisen käytäntöjä, sovittuja kehittämiskäytäntöjä, yhteisiä pedagogisia työtapoja sekä opettajien verkostoitumista. Näitä pidetään yleisesti asiantuntijakulttuurin piirteinä ja ne tukevat opettajien ammatillista kehittymistä.