Tvt-luokan ensikertainen kalustaminen

Ensikertaista kalustamista suunniteltaessa on yleensä kyse uuden koulukiinteistön valmistumisesta tai vanhan kiinteistön laajemmasta peruskorjaamisesta. Ensikertaista kalustamista suunniteltaessa rehtori pääsee parhaimmillaan vaikuttamaan voimakkaasti tulevan koulukiinteistön tietoteknisiin ratkaisuihin. Ratkaisuja on syytä miettiä rauhassa, sillä seuraava suurempi hankintakierros ei luultavasti ole kovinkaan pian edessä, vaan asiat on mietittävä kuntoon pidemmäksi aikaa. Ensikertaisen kalustamisen suunnitteluun onkin varattava riittävästi aikaa ja resurssia.

Ensikertaista kalustamista suunniteltaessa voidaan vaikuttaa mm. sähkö-, IV-, AV- kaluste- ja tietotekniseen suunnitteluun. Suunnittelun pohjana tulee olla koulun visio halutusta opiskeluympäristöstä vaikkapa viiden vuoden päästä. Vision myötä pystytään ottamaan kantaa mm. tarvittavien laitteiden määrään, sijoitteluun, laatuun, kalusteisiin, ohjelmistoihin ja esitysjärjestelmiin sekä mahdollisesti myös luokkatilojen kokoon, muotoon, valaistukseen, ilmastointiin ja säilytysratkaisuihin liittyviin kysymyksiin. Pedagogiikan tulee johtaa rakennusten suunnittelua eikä taipua olemassa oleviin valmiisiin patenttiratkaisuihin.

Uutta suunniteltaessa on hyvä muistaa vakioimisella saatavat edut. Ei ole syytä suunnitella joka luokkaa yksittäisen opettajan tai oppiaineen tiukasti määritellyistä tarpeista lähtien. Opetussuunnitelmat uusiutuvat – luokat taas pysyvät pitkään. Monissa kouluissa opettajilla ei ole ns. omia luokkia, ja tämäkin jo kannustaa suunnittelemaan kaikille sopivia ratkaisuja. Mitä enemmän erilaisia teknisiä ympäristöjä rakennetaan, sitä enemmän joudutaan suunnittelemaan lukujärjestysteknisiä ratkaisuja sekä panostamaan koulutukseen niin opettajien kuin opiskelijoidenkin kohdalla.