Tietoteknisten laitteiden täydennyshankinnat

Valitettavan usein tietoteknisten laitteiden hankinnat kouluissa ovat pienimuotoisia täydennyshankintoja. Lukuvuoden budjettirahoilla tai keskushallinnosta saatavilla, tietotekniikkaan kohdennetuilla investointirahoilla pystytään vuosittain täydentämään ja paikkaamaan organisaatiosta löytyviä kipupisteitä. Parhaassa tapauksessa saadaan halutunkaltaisia laitteita riittävästi tarkoin määriteltyihin tarpeisiin – pahimmillaan taas joitain keskushallinnon aikoja sitten kilpailuttamia laitteita väärä määrä, joita ei edes haluta tai tarvita.

Täydennyskierrokset johtavat aina tilanteeseen, jossa koulusta löytyy erilaisia tietokoneita, videotykkejä, kosketustauluja, dokumenttikameroita jne. Hyvää on se, ettei laitekanta vanhene kerralla kokonaan, mutta laitekannan kirjo aiheuttaa ylläpidolle, koulutukselle ja suunnittelulle suuria haasteita.