Työskentelykulttuuri

Koulun yhteisellä työskentelykulttuurilla tarkoitetaan arkityössä näkyviä yhteisiä ja systemaattisia tietotyön toimintatapoja teknologian tukemana, eli millaisia yhteisiä sopimuksia, toimintamalleja ja käytäntöjä koulussa on jakaa ja kehittää tietoa sekä sen käyttöön liittyviä taitoja. Yhtenä osa-alueena tässä osiossa tarkastellaan opettajien ja oppilaiden tiedonhankintataitoja ja niiden kehittämistä.