Tiedonhankinnan keskeiset kysymykset

Kun opettaja tai oppijat valmistautuvat tiedonhankintaan esimerkiksi eri projekteissa, kannattaa ensin määritellä vastaukset alla oleviin kysymyksiin:

 1. Mitä jo tiedetään?
 2. Mitä tietoa tarvitaan?
 3. Mitä pitäisi tietää lisää?
 4. Mistä tietoa löytyy?
 5. Millaisia ongelmanratkaisutaitoja tarvitaan (mm. tiedon analysointi- ja arviointitaidot)?
 6. Miten tietoa voi etsiä, jakaa ja tuottaa yhteisöllisesti?

Tiedonhankintaprosessissa tarvitaan sekä ongelmanratkaisutaitoja että tietoa oikeista tiedonhankintatavoista.

 • ONGELMANRATKAISUTAITOJA (mm. tiedon analysointi- ja arviointitaidot)
 • TIETOA SIITÄ, MITEN TIETOA VOI ETSIÄ, JAKAA JA TUOTTAA YHTEISÖLLISESTI

Tutustu Tutkivan oppimisen taidot -sivuilla olevaan sisältöön ja pohdi samalla, miten voisit toteuttaa tutkivaa oppimista ja kehittää oppijoiden tiedonhankintataitoja omassa opetuksessasi.

Tutustu myös Kirjastot.fi -sivustoon, joka on kaikille avoin, erittäin monipuolinen tiedonhaun ja kirjastopalveluiden portaali.

Lähde:
TIPO-portaali

Oppimistehtävä: Miten hankit tietoa netistä?

Tehtävä voidaan tehdä ennakko- tai ryhmätyönä.

Pohdi lyhyesti oman opetuksesi kannalta seuraavia kysymyksiä:

 • Miten ja mistä itse hankit tietoja valmistellessasi opetusta?
 • Millaisia kokemuksia sinulla on verkkotiedonhankinnasta?
 • Löydätkö tietoa, jota etsit?
 • Jos et, mistä se voisi johtua?

Oppimistehtävä: Miten hyödynnät verkkosivuja opetuksessasi?

Tehtävä voidaan suorittaa yksin, ryhmätyönä tai ennakkotehtävänä. Keskustelkaa ja pohtikaa, miten erilaisia sivuja voisi hyödyntää opetuksessa. Löytyykö alla olevista esimerkkisivustoista apua ja materiaalia, jota voit hyödyntää opetuksessa?

Miten Veturi-aineistoa voidaan mielestäsi käyttää opetuksessa tai sen tukena?

Jyväskylän kaupunginkirjaston materiaali: Veturi-tiedonhankintatutoriaali

Jos olet aikuiskoulutuksen tai lukion opettaja, voit myös pohtia, miten Helsingin kaupungin tiedonhankintasivustoa Info Skills voidaan mielestäsi käyttää opetuksessa tai sen tukena?

Tutustu tiedonhankinnan koulutuksissa toteutettuihin esimerkkeihin TIPO-portaalissa. Lue vaikkapa Heli Juutilaisen (ammatillinen koulutus) ja Jaana Jokisen (lukio) antamat esimerkit.