Koulun verkostoituminen

Koulun verkostoitumisella tarkoitetaan suhteellisen pysyviä ja säännöllisiä yhteyksiä koulun ulkopuoliseen maailmaan niin, että verkostoituminen ulottuu opettajiin ja oppilaisiin saakka ja näkyy yhteistyönä eri tahojen kesken. Verkostoituminen muiden toimijoiden kanssa on sekä perinteinen että uusi ilmiö. Koulut ovat tehneet aina yhteistyötä lähiyhteisön kanssa, mutta laajemman yhteistyön rajoitteena on ollut yhteydenpidon hitaus ja kalleus. Internet on mullistanut yhteydenpidon ja tuonut yhteydet kaikkien ulottuville.

Koulun verkostoitumisen etuna on luonnollisesti kokemusten ja osaamisen jakaminen ja välittyminen, ideoiden syntyminen ja uuden oppiminen. Kun verkostot ovat suhteellisen pysyviä, käytäntöjä voidaan syventää ja monipuolistaa niin, että kaikki oppilaat ja opettajat voivat osallistua. Säännölliset yhteydet tukevat opettajaa ja helpottavat hankkeisiin osallistumista, kun rakenteellisia ratkaisuja on jo tehty aikaisemmin. Yksittäisen opettajan verkostot ovat haavoittuvampia ja ne yleensä katoavat koulun käytöstä, kun opettaja esimerkiksi vaihtaa koulua. Uudenlaisia verkostoja on viime vuosina pyritty luomaan lähinnä kolmeen suuntaan: toisaalta yrityksiin, toisaalta kansainvälisiin hankkeisiin ja muihin kouluihin.