Miksi tiedonhakutaitoja tarvitaan?

Tiedonhankintataidoista on hyötyä monissa opetukseen liittyvissä asioissa ja jokapäiväisessä viestinnässä. Tiedonhankintataidot ovat tarpeen esimerkiksi

  • tiedon etsimisessä ja paikantamisessa
  • tiedon arvioinnissa
  • tiedon käytössä
  • tiedon analysoinnissa ja uudelleenmuotoilussa
  • projekti- ja ryhmätöissä
  • opinnäytetöiden tekemisessä
  • itsenäisessä opiskelussa.

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2004) tietotaidot ovat vahvasti mukana eri oppiaineissa ja aihekokonaisuuksissa.

Tutkimusten mukaan oppijalle vaikeinta on oman näkökulman selkeyttäminen ja aiheen tutkiminen laajemmasta näkökulmasta. Tähän vaikuttavat kunkin oppijan omat käsitykset maailmasta: maailmankuva, kokemukset ja koulutus. Tiedonhankinta on siis hyvin subjektiivista.