Miten Internetistä löytyneitä lähteitä voi arvioida?

Kuka tiedon on tuottanut?

Kun yrität arvioida lähteen luotettavuutta, älä keskity vain itse tekstiin. Sinun täytyy selvittää myös, kuka tekstin on kirjoittanut, mihin tarkoitukseen se on tehty ja missä se on julkaistu. Joskus ideologiat, taloudelliset edut ja muut vastaavat tekijät vaikuttavat tekstin objektiivisuuteen ja luotettavuuteen.

Tärkein kriteeri on oma päämääräsi ja tiedon tarpeet: vastaako löydetty materiaali käyttötarpeitasi?

 1. Luotettavuus
  Kuinka hyvin perusteltuja, uskottavia ja luotettavia lähteen ajatukset ovat? Onko tekstissä käytetty lähdeviitteitä? Onko materiaalin tarkoitus kuvattu? Onko sisältöä arvioinut tekijän lisäksi joku muu? Onko yhtään Internet-osoitetta mainittu tukemaan sisältöä?
 2. Täsmällisyys
  Kuinka täsmällistä tieto on? Kirjoitusvirheet ja epäselvä kieliasu eivät ole hyvä merkki. Onko lähdeviitteet mainittu? Kertooko kirjoittaja omasta asiantuntemuksestaan?
 3. Tiedon tuottajataho
  Millainen lähde on kyseessä (esim. tietosanakirja, artikkeli tms.)? Millainen maine lähteellä on, ja millainen on asiantuntemus sen taustalla? Kuka on lähteen julkaisija (yliopisto, yritys vs. henkilökohtaiset kotisivut)? Kuinka hyvin tekijä tunnetaan? Onko materiaalissa yhteystietoja?
 4. Yksilöllisyys
  Kuinka paljon löytyy tietoa, jota et pysty tarkistamaan muista lähteistä? Onko materiaalissa linkkejä muiden tekijöiden vastaavaan materiaalin?
 5. Täydellisyys
  Onko materiaali kokonaisuudessaan verkossa? Onko siinä sisällysluetteloa? Ovatko monet sivut keskeneräisiä? Löytyykö sivustokarttaa?
 6. Kattavuus
  Kuinka hyvin materiaali kattaa aihealueen? Onko materiaalissa mukana sisällysluettelo, hakemisto, sivustokartta ja lista lähdeviitteistä?

Katso lisäohjeita lähdekritiikkiin myös Kirjastot.fi-sivuilta.

Lähde:
Info Skills