Ympäristökasvatus kuvataiteessa tunnelmamaisema

Tunnelmamaisema

Subjektiivisia tunteita, henkevyyttä, sielukkuutta ja kaihoa ilmaiseva tunnelmamaisema oli suosittu Pohjolassa 1800-1900 -lukujen vaihteessa. Sen taustalla vaikutti positivismin kritiikki. Lyyrisyys ja tunnelmallisuus heijastavat ainutlaatuista ja intiimiä, henkilökohtaista luontokokemusta, johon sisältyy mystinen ja melankolinen pohjavire. Maiseman symbolimerkitykset korostivat taiteilijan luovuutta, henkevyyttä, sielukkuutta, tulkintaa ja eläytymistä. Tunnelmamaisema ei kuvaa näkyvää todellisuutta, vaan taiteilijan mielen elämyksiä ja tunnetiloja maiseman avulla. Tyypillisiä kohteita olivat kätkevät maisemat, kuten valoisien kesäöiden tai iltojen hämärät näkymät, auringonlaskut ja sarastukset, tummat erämaametsät, öiset meri- ja järvinäkymät sekä luonnon pyhät paikat. Tunnelmamaisema mielletään taiteilijan omakuvaksi, koska samaa aihe toistuu erilaisissa valaistus- ja sääolosuhteissa. Synteettisiä ilmaisukeinoja ovat selkeä sommittelu, symmetria, muotojen pelkistys ja tyylittely, ääriviivakorostus, dekoratiivisuus, yksityiskohtien välttäminen ja monokrominen väriskaala. Syvyysvaikutelmaa luotiin epäsuoran valon avulla, sekä yhdistelemällä tarkkaa ja epätarkkaa kuvaustapaa.

Pohdittavaksi:

Tehtäviä:

  1. Dekoratiivinen maisema. Toteuta syntetistinen maisemamaalaus, jonka pintarakennetta hallitsee kaksiulotteisuus, muotojen ja värien rytmi sekä niitä rajaava ääriviivasto. Käsittele muotoja dekoratiivisesti, ilman varjostusta. Maisemassa voi olla keskeisaihe, motiivi, kuten puu, kasvi, heijastus tai veden pintakuvio. Väriskaala voi olla monokrominen ja askeettinen, mutta vivahteikas. Käytä sommittelussa joko korkeaa tai matalaa horisonttia.
  2. Tunnelmamaisema Nocturne. Maalaa teos joka esittää yötunnelmaa luonnossa, valoisaa kesäyötä tai hämärän laskeutumista. Tutustu Ellen Thesleffin maisemamaalauksiin.
  3. Salaisuus. Toteuta maalaus joka kuvaa metsän tai muun luonnon salaperäistä tunnelmaa. Mitä luonto kätkee, mistä sen tunnelma rakentuu?