Ympäristökasvatus kuvataiteessa panteistinen

Panteistinen maisema

Symbolismi suhtautui kriittisesti aistittavan todellisuuden kuvaamiseen ja suuntautui havaittavan maailman takaiseen ideoiden maailmaan. Huomio kohdistui mystiseen, metafyysiseen ja haaveelliseen tunnelmakuvaukseen sekä mielikuvitusaiheisiin. Näkyvä maailma oli todellinen vain siinä, miten se heijasti ikuista ja pysyvää todellisuutta näkyvän takana. Symbolismin luontosuhde oli panteistinen, monistinen ja mystinen. Taustalla vaikutti teosofia, joka etsi uskontojen alkutietoa, universaalin hengen ja harmonian olemassaoloa. Ihmisen ja maailmankaikkeuden rakenne miellettiin samaksi, jolloin olevaisen henkinen ja aineellinen puoli toteutuvat keskinäisessä riippuvaisuudessa ja järjestyksessä. Havaittava ulkoinen ja koettava sisäinen maailma olivat yhteydessä keskenään. Symbolismiin liitettiin myös intuitiivisuus ja ekstaasikokemukset, joiden välityksellä ihmisen ajateltiin yhtyvän alkuolevaan. Mielenmaiseman mielikuvat ovat intuitiivisesti tulkittavia ja yleispäteviä, eli mielikuvituksen tuotetta. Jos lähtökohtana oli todellinen maisema, sitä tyyliteltiin ja pelkistettiin voimakkaasti. Mielenmaisema syntyi havainnossa mielen, ajatusten ja tunteiden osallisuudesta. Luontoa tarkasteltiin henkis-sielullisina paikkoina, joiden kautta nykyisyys yhtyi menneisyyteen. Taiteilijan tunnekokemus, paikkaan kuuluminen ja läsnäolo korostuivat. Symbolismia kiinnostivat olemassaoloomme liittyvät kysymykset: kuka minä olen, keitä me olemme, mistä tulemme. Henkiseen olevaisuuden pohdinta toi taiteen aihemaailmaan myös kuolemaan liittyvät maisemat ja paikat.

Pohdittavaksi:

Tehtäviä:

  1. Surun maisema. Toteuta maalaus, joka ilmentää kokemustasi surusta, ikävästä tai kaipauksesta. Millaisia muotoja, kasveja, värejä ja hahmoja maisemassa tai paikassa on?
  2. Alkumetsä. Kuvaa fantasiametsä, josta kaikki on saanut alkunsa. Sinne kulkeva uppoaa yhä syvemmälle metsän uumeniin, olemassaolon alkulähteille.
  3. Kuka minä olen, mistä tulen. Toteuta olemassaolon pohdinta mielenmaisemana.