Ympäristökasvatus kuvataiteessa ymp_kas

Ympäristökäsitys - meidän ympäristö, me ympäristönä

Yleisen käsityksen mukaan ympäristö on välittömästi ympärillämme, kuten asuin- ja elinympäristö. Ympäristö on monimerkityksinen käsite, jonka liitämme yleensä fyysiseen ja ulkopuoliseen kohteeseen, mutta joka sisältää myös kuvitteellisia ja abstrakteja merkityksiä. Tarkastelemme ympäristöä yleensä joko yksilöllisessä, yhteisöllisessä tai kulttuuris-yhteiskunnallisessa kontekstissa. Rakennamme, muokkaamme ja tuotamme fyysisiä ympäristöjä luonnon tarjoamien resurssien ja mahdollisuuksien puitteissa, jolloin muodostamme kulttuuriympäristöjä, rakennettuja ympäristöjä, tuotanto- ja teollisuusympäristöjä jne. Ympäristön hallinta, kehittäminen, hyödyntäminen, tuottaminen ja suojelu edustavat politisoitunutta ympäristökäsitystä, päätöksentekoa ja lainsäädäntöä. Se määrittää myös ihmistä, joka "muodostuu" ympäristön, yhteiskunnan ja kulttuurin vuorovaikutuksessa. Pohjimmiltaan ihminen on kaikkialla samanlainen, mutta edustaa aikakauttaan ja siten uusintaa myös vallitsevia käsityksiä, näkemyksiä ja arvoja. Holistisen ympäristökäsityksen mukaan ympäristö on yhteen sulautunut orgaaninen tietoisuus, joka koostuu merkityksistä. Siinä fyysinen, maantieteellinen paikka, henkilökohtainen kokemus ja osallistuminen, ajallisuus ja muutos yhdistyvät kokonaisuudeksi. Ympäristö on osa meitä, olemisen ehto, jatkuva toteutuminen ja havaintokeskus. Se "muodostuu" havaitsemalla.