Sosiaalisen median työkalut ja sovellukset

Sosiaalinen media tarjoaa helpon, kaikkien saatavilla olevan palvelun monenlaiseen kommunikointiin, verkostoihin ja omien tuotosten, kuten videoiden ja kuvien jakoon. Se tarjoaa myös mahdollisuuden käyttää muiden tuottamaa media-aineistoa, kuten kuvia tai tekstiä, omissa tuotoksissaan pohjana – tietysti tekijänoikeudet huomioiden.

Sosiaalisessa mediassa toteutuu hyvin WWW:n alkuperäinen ajatus, jossa jokainen käyttäjä voi olla tiedon kuluttaja ja tiedon tuottaja. Esimerkiksi blogi-työkaluja käyttäen voi jokainen julkaista omaa nettipäiväkirjaa tai omia artikkeleita tietyn aiheen ympärille, jotka ovat ainakin periaatteessa kaikkien Internetin käyttäjien luettavissa. Wiki-työkalulla, joka on suunniteltu yhteiseen kirjoittamiseen, voi useampi verkon käyttäjä yhdessä työstää tekstikokonaisuutta, esim. verkkotietosanakirjaa tai tietopankkia jonkin aiheen ympärille. Toisaalta kuvien ja medianjako –työkaluilla, kuten Flickrilla ja Picasalla voi helposti julkaista omia ottamiaan valokuvia.

Sosiaalisessa mediassa käyttäjät muodostavat yhteisöjä, esimerkiksi erilaisten yhteisten intressien ja teemojen ympärille. Yhteisöissä voi jakaa omia ajatuksia, vaihtaa mielipiteitä sekä kerätä muita käyttäjiä omaan verkostoon. Tunnettuja yhteisö- ja verkostopalveluja ovat mm. Facebook, Google+ ja LinkedIn.

Tähän alle on koottu muutamia yleisimmin käytettyjä sosiaalisen median työkaluja ja palveluja esimerkiksi. Huomioithan, että sosiaalisessa mediassa on satoja, ellei tuhansia työkaluja ja palveluja sekä uusia työkaluja ja palveluja tulee jatkuvasti käyttöön.

Yhteisö- ja verkostotyökalut

Sosiaalisen median työkaluista käytetyimpiä ovat työkalut, jotka mahdollistavat mm. oman verkoston kokoamisen, viestien lähettämisen ja tilapäivitysten jakamisen verkostolle. Monet yhteisö- ja verkostotyökalut soveltuvat myös kuvien jakamiseen ja julkaisemiseen.

Facebook
Facebook on Internetin käytetyin yhteisöpalvelu, jossa "naamakirjaan" (vrt. puhelinmuistio) voi koota omat ystävänsä. Facebookissa voi kirjoittaa ns. tilapäivityksiä (eli kertoa, mitä sillä hetkellä kuuluu), chattailla, lähettää viestejä ja jakaa valokuvia muiden käyttäjien kanssa. Lue lisää Facebookista Wikipediasta.

LinkedIn
LinkedIn on ammatillinen verkostoitumispalvelu, jonne voi laittaa näkyville työ- ja koulutushistorian sekä koota kollegoita omaan verkostoonsa. Lue lisää LinkedInistä Wikipediasta.

IRC-galleria
IRC-galleria on suomalainen yhteisöpalvelu, johon käyttäjät voivat tuoda omia kuviaan. IRC-galleria on syntynyt Internetin pikaviestintäpalvelun IRC:n (Internet Relay Chat) kylkeen. IRC on Internetissä toimiva chat-palvelu, jonka suomalainen Jarkko Oikarinen kehitti vuonna 1988. Lue lisää IRC-galleriasta Wikipediasta.

Median ja tiedostojen jakaminen

Kuvien ja medianjako –työkaluilla voi julkaista esimerkiksi omia valokuvia ja videoita, jotka ovat julkisesti verkossa näkyvissä kaikille tai rajattuna vain halutuille henkilöille. Joissakin työkaluissa käyttäjä voi myös verkostoitua muiden käyttäjien kanssa.

YouTube
YouTube on palvelu omien videoiden julkaisemiseen ja muiden käyttäjien videoiden katsomiseen. YouTubessa käyttäjät voivat myös luoda omia soittolistoja ja kommentoida videoita. Lue lisää YouTubesta Wikipediasta.

Dailymotion
Dailymotion on eurooppalainen videoiden jakopalvelu, jossa käyttäjät voivat julkaista omia videoita ja katsoa muiden käyttäjien videoita. Käyttäjät voivat myös luoda soittolistoja. Lue lisää Dailymotionista Wikipediasta.

Flickr
Flickr on kuvien jakopalvelu, jossa käyttäjät voivat julkaista omia kuviaan. Flickerissä käyttäjät voivat myös perustaa ryhmiä ja yhteisesti koota valokuvia esimerkiksi jonkin aiheen ympärille. Lue lisää Flickristä Wikipediasta.

Blogit ja mikroblogit

Blogit ovat nettipäiväkirjoja, johon käyttäjät voivat tehdä kronologisesti merkintöjä, esim. päivittäin tai viikoittain. Blogi on lyhennelmä englanninkielisestä sanasta Weblog ("verkkologi"). Blogit voivat olla henkilökohtaisia tai organisaatiokohtaisia, joissa kerrotaan esimerkiksi tuotetietoja. Mikroblogit ovat blogeja, jotka perustuvat lyhyisiin, esim. tekstiviesteillä lähetettyihin blogimerkintöihin. Lue lisää blogeista Wikipediasta.

Blogger
Blogger on helppokäyttöinen blogipalvelu, jonne käyttäjät voivat perustaa oman blogin. Käyttäjällä voi olla useampia blogeja ja blogimerkintöjä voi myös tehdä mobiililaitteilla. Lue lisää Bloggerista Wikipediasta.

Twitter
Twitter on mikroblogipalvelu, johon käyttäjät voivat lähettää lyhyitä tekstipohjaisia päivityksiä eli ns. twiittejä. Käyttäjät voivat valita, mitä twiittejä seuraavat. Lue lisää Twitteristä Wikipediasta.

Wikit

Wikiksi kutsutaan työkalua, jonka avulla useampi henkilö voi muokata samaa dokumenttia. Wiki on tarkoitettu työkaluksi yhteisölliseen kirjoittamiseen ja dokumentin eri versioiden hallintaan. Wiki-sovelluksia on useita erilaisia, niin maksullisissa oppimisympäristöissä käytettäviä kuin Internetissä vapaasti käytettävissä olevia. (Huom. Wikiä ei pidä sekoittaa Wikipediaan, joka taas on Internetin käyttäjien tuottama tietosanakirja.) Lue lisää wikeistä Wikipediasta.

Wikispaces
Wikispaces on helppokäyttöinen wikipalvelu, jossa voit luoda ilmaiseksi oman wikin. Wikispaces on englanninkielinen työkalu.

Purot.net
Purot.net on ensimmäinen suomalainen wikipalvelu. Se on suunniteltu tukemaan yhteisöllistä työskentelyä, tiedonrakentelua ja oppimista yhdistämällä keskustelu ja sisällöntuotanto samaan näkymään wikisivuilla. Purot.net-palvelussa on mahdollista perustaa ilmainen tai maksullinen wiki opetuskäyttöön, ja lisäksi se on saatavana koulukohtaisena lisenssinä.

Virtuaalimaailmat

Virtuaalimaailmat ovat verkkoympäristöjä, jotka jäljittelevät tai simuloivat visuaalisesti reaalimaailmaa. Käyttäjät voivat toimia virtuaalimaailmoissa oman luomansa hahmon kautta. Useimmat virtuaalimaailmat ovat yhteisöllisiä ympäristöjä, joissa käyttäjät voivat myös keskustella toistensa kanssa.

Habbo Hotel
Habbo Hotel on Suomessa kehitetty virtuaalimaailmaan sijoittuva, chat-tyylinen peli, jossa hotelli toimii ympäristönä. Jokaisella käyttäjällä on oma hahmo ja he voivat sisustaa virtuaalihuonekaluilla omaa hotellihuonetta. Lue lisää Habosta Wikipediasta.

Second Life
Second Life on virtuaalimaailma, jossa käyttäjät voivat luoda oman virtuaalisen käyttäjähahmon eli avattaren. Virtuaalimaailmassa voi rakentaa omia rakennuksia Second Lifen saarille, tavata muita käyttäjiä tai vaikka perustaa oman yrityksen. Monet kansainväliset yritykset ja koulutusorganisaatiot tarjoavat myös palveluja Second Lifessa. Lue lisää Second Lifesta Wikipediasta.

Pikaviestimet

Pikaviestimet ovat työkaluja, joilla käyttäjät voivat keskustella toisten käyttäjien kanssa esimerkiksi chattailemalla. Chattailu on yksityistä, se voi olla kahden käyttäjät tai tietyn ryhmän välistä. Useilla pikaviestimillä voi myös soittaa ääni- ja kuvapuheluita tietokoneella. Lue lisää pikaviestimistä Wikipediasta.

Skype
Skype on verkkopuhelusovellus, jolla voi soittaa ääni- ja videopuheluita, konferenssipuheluita sekä chattailla. Skypen käyttäjät voivat keskustella ja soittaa puheluja maksuttomasti tietokoneelta toiselle. Puhelut varsinaisiin puhelimiin sekä tekstiviestit maksavat. Lue lisää Skypestä Wikipediasta.