Sosiaalinen media oppilaitosorganisaation kannalta

Oppilaitosorganisaatiossa sosiaalista mediaa tulee hyödyntää suunnitelmallisesti, mikä on vastuullisen ja tietoturvallisen käytön edellytys. Koulu voi olla sosiaalisessa mediassa virallisena organisaatioita tai toisaalta enemmän tai vähemmän orgaanisena oppijoiden yhteisönä. Koulussa on hyvä yhteisesti määritellä sosiaalisen median käytännöt osana koulun toimintakulttuuria. Sosiaalisen median käyttöä voidaan määritellä esimerkiksi osana vuosittaista toimintasuunnitelmaa, osana paikallista opetussuunnitelmaa ja oppilaitoksen tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön strategiaa.

Oppilaitosorganisaation sosiaalisen median käyttökohteita:

 • Seuranta ja tiedonhankinta
 • Kuuleminen ja hankkeiden valmistelu
 • Sidosryhmäsuhteet ja verkostoituminen
 • Tiedottaminen ja viestintä koulun/oppilaitoksen toiminnasta
 • Kodin ja koulun yhteistyö
 • Oppimis- ja opiskeluympäristö
 • Työskentelyalusta
 • Tiedon ja yhteisen kehittämisen työkalu
 • Oppijoiden osallisuus

Sosiaalisessa mediassa ja sen palveluissa opettajat ja rehtori voivat olla ja toimia useissa eri rooleissa. Kannattaakin yhteisesti selventää ja sopia, missä roolissa opettajat kulloinkin toimivat sosiaalisessa mediassa ja miten se ilmoitetaan käyttäjille esimerkiksi yhteisö- ja verkostopalveluissa tai koulun blogissa.

Opettajan / rehtorin identiteetti sosiaalisessa mediassa:

 • Organisaationsa edustaja: Opettaja/rehtori toimii esimerkiksi koulun blogin tai Facebook-profiilin ylläpitäjänä tai osallistuu keskusteluun oppilaitoksen virallisen kannan edustajana.
 • "Hybridi", toimii omana itsenään, mutta tuo julki työroolinsa: Opettaja/rehtori esiintyy oma itsenään, mutta osallistuu työhön ja työpaikkaan liittyvään keskusteluun ja julkaisemiseen.
 • Yksityinen henkilö: Opettaja/rehtori toimii omana itsenään, kuten yksityiselämässään, ei oppilaitoksen edustajana.

Kouluissa ja oppilaitoksissa organisaation yhteiset sosiaalisen median käytänteet ja käyttösäännöt voidaan kirjoittaa omaksi dokumentikseen.