Opetustoimen lakipankki

Opetustoimeen liittyvää lainsäädäntöä rehtorin ja opettajien työn tueksi

Oheisessa luettelossa on jaoteltuna keskeisintä rehtorin työssä esille tulevaa lainsäädäntöä. Lait on ryhmitelty sen soveltamisalueen ja aiheen mukaisesti, ei yksinomaan yleistä oikeudenalajakoa noudattaen.

Julkisoikeuden perusteet ja yleishallinto-oikeus

Henkilöstöhallinto

Taloushallinto

Opetusalan aineellinen lainsäädäntö

Virkaehtosopimukset