Ympäristökasvatus kuvataiteessa pyh_luonto

Pyhitetty luonto

Luonnonuskontoihin liittyi pyhien uhrilehtojen ja pyhien puiden kultti. Pyhiä luontokohteita olivat myös metsä, lähteet, purot ja joet. Luonnon ilmiöiden elollistaminen johti uskomuksiin, kuten lähteen tai kaivon haltijan suututtamisen aikaansaamaan veden liikkeelle lähtöön, eli lähteen kykyyn vaihtaa paikkaa. Ihmisen tuli siten välttää luonnon likaamista, liiallista hyväksikäyttöä ja sopimatonta käyttäytymistä. Pyhä merkitsi jotain yhteisölle arvokasta ja pysyvää. Se oli paikka, aika, esine, olento tai asia, joka erotettiin arkielämästä rituaaleilla. Pyhä oli sekä erityinen paikka luonnossa, että paikan sosiaalinen merkitys. Pyhä on ollut yleinen paikannimi pronssi- ja rautakaudelta lähtien. Se merkitsi myös asutusryhmän toimeentuloon liittyvää raja-aluetta, joka erotti omistusoikeudettoman erämaan ja arkielämän piirin. Erä tarkoitti asutetun alueen ulkopuolista tilaa. Alueiden rajaaminen mahdollisti elinkeinojen, metsästyksen, viljelyn ja kalastuksen harjoittamisen. Pyhät paikat olivat myös esi-isien henkien ja väen (voiman) olinpaikkoja. Uhrikivet sijaitsivat rautakautisten kalmistojen ja asuinpaikkojen läheisyydessä, metsässä tai pellonlaidassa. Kivenlohkareiden päälle hakattuihin kuoppiin uhrattiin ruokaa ja juomaa. Uhraaminen merkitsi yhteydenpitoa vainajiin, mutta sillä haettiin myös voimaa luonnosta ja pyrittiin takaamaan hedelmällisyyttä ja terveyttä. Kivi merkitsi rajaa, joka mahdollisti tuonpuoleisen asukkaiden kohtaamisen. Pyhän kokemukset ylläpitivät yhteisöllisyyttä ja yhteisiä arvoja. Ne auttoivat myös torjumaan arkista elämänmenoa uhkaavia kriisejä.

Pohdittavaksi:

Tehtäviä:

  1. Pyhä paikkamme. Kuvaa jokin meidän ajallemme ja yhteisöillemme arvokas paikka. Millaiset paikat herättävät kunnioitusta? Millaisia rituaaleja niihin liittyy?
  2. Raja. Toteuta teos, jolla kuvaat kotiseutusi, asuinalueesi tai muun tutun paikan (näkymättömiä) rajoja, jotka vaikuttavat liikkumiseen ja toimintaan. Mitä on rajan sisäpuolella - entä ulkopuolella?
  3. Pieni uhraus luonnolle. Tee maataideteos, jonka materiaalit ovat luonnosta, paikan päältä kerättyjä ja uudelleenjärjesteltyjä. Teos voi liittyä rituaalinomaisesti elämääsi, joko arkiseen asiaan, merkittävään tapahtumaan, ajatukseen tai muistoon. Mistä syystä haluat kiittää luontoa tai tätä paikkaa? Toteuta etätehtävänä ja dokumentoi valokuvaamalla.