Ympäristökasvatus kuvataiteessa maataide

Maataide

Käsitetaiteeseen lukeutuva maataide laajensi kuvataiteen rajoja materiaalien ja teoksen sijoituspaikan suhteen. Ympäristöongelmien ja -herätyksen myötä syntynyt taiteenlaji pyrki alussa kantaaottavuuteen. Julkisesti nähtävissä olevat teokset sijaitsivat syrjässä ja vaikeapääsyisissä paikoissa. Minimalistinen toteutustapa tarkoitti prosessiluonteista luonnossa liikkumista, materiaalien keräilyä, asettelua ja installaatioiden kokoamista. Teoksille tyypillinen katoavaisuus perustui luonnon ehdoille, olosuhteille sekä muutoksille alistumiseen. Teosten materiaaleja ovat siten myös ulkotila, aika ja muutos. Taiteen toteuttaminen gallerioiden ja museoiden ulkopuolelle oli vastalause institutionaaliselle taidepolitiikalle, taidekaupalle ja -sijoittamiselle. Teoksen objektiluonne haluttiin hävittää. Huomio kiinnitettiin taiteen vastaanottamiseen ja merkitysten kerroksellisuuteen. Koska taide tarvitsee yleisön, yksityisluonteisen maataideprosessin julkistaminen edellytti teoksen taustatietojen ja toteutuksen dokumentointia. Dokumentointimateriaali, joka sisälsi valokuvia, karttoja, tekstejä, fragmentteja sekä veistoksellisia osia, asetettiin esille gallerioihin ja museoihin. Esillä oleva materiaali viittasi teoksen poissaolevaan luonteeseen, toteutukseen, paikkaan ja kokemukseen. Maataideteos syntyi käsitteellisesti fyysisen sijaintipaikan ja näyttelytilan välisessä vuorovaikutuksessa.

Maataidetta voi verrata alkuperäiskulttuurien taiteeseen, joiden keskiössä on ihmisen ja luonnon välinen suhde. Taide ilmentää maisemiin ja paikkoihin liittyviä merkityksiä. Prosessiluonteinen toteutus kertoo taiteilijan tavasta merkityksellistää paikka kehollisuuden ja mielellisen yhteyden kautta. Maataideteos on läsnäoloa paikassa ja maisemassa. Toiminnallinen prosessi jäljittelee rituaalia, jota täydentää minimalismista lainattu geometrinen, niukka ja persoonaton muotokieli. Vaeltaminen voi ilmentää irrallisuutta ja juurettomuutta, mutta myös vapautta ja luontoyhteyttä. Taiteilija jää taustalle, kun luonto ja sen prosessit alkavat hallita teoksen muotoutumista.

Pohdittavaksi:

Tehtäviä:

Huomaathan, että pientä keräilyä ja järjestelyä isompien maataideteosten toteuttaminen edellyttää maanomistajan tai -haltijan lupaa.

  1. Maataideteos. Toteuta maataideteos luonnosta löytyvistä materiaaleista. Käytä minimalistista ilmaisua ja tekniikkaa. Dokumentoi lähtötilanne, paikka ilman teosta, teoksen idea ja luonnokset, teoksen valmistuminen sekä sen suhteutuminen paikkaansa. Tarkkaile teosta riittävän pitkällä ajanjaksolla, jolloin luonnon vaikutus teokseen on havaittavissa.
  2. Vesirajan kuvioita. Toteuttakaa ryhmänä hiekkarannalle kanavateos, jossa vesi ja hiekka muodostavat kuvioita. Kanavia voi kaivaa pienillä puutarhalapioilla ja kuokilla. Toteutusajankohta voi olla myöhäinen syksy, jolloin kanavien jäätyminen vaikuttaa teokseen.
  3. Luonto ja aika. Laadi teos, joka osallistuu luonnon ajallisiin prosesseihin tai ilmentää niitä. Miten mitattavissa olevaa lineaarista, toistuvaa syklistä sekä ainutlaatuista koettua aikaa voidaan ilmentää taiteen keinoin?