Ympäristökasvatus kuvataiteessa perinnematkailu

Perinnematkailun ympäristöt

Rakennettu kulttuuriympäristö on perinnematkailun kohde. Luonnonmukaisessa ja maaseutumaisessa ympäristössä kohteet ovat yleensä aitoja. Urbaanin ympäristön perinnematkailukohde voi olla keinotekoinen ulkoilma- tai teemapuisto, museo, paikka, rakennelma tai rakennus, jota perustellaan historiallis-kulttuurisilla merkityksillä. Tavoitteena on rakentaa kansallista menneisyysmielikuvaa sekä tehdä eläväksi maiseman tai paikan historiaa. Perinnematkailu on menneisyyteen liittyvien tulkintojen tuottamista ja uusintamista. Historiallisten paikkojen ja maisemien merkitykset ovat symbolisia ja tarinallisia. Niillä ylläpidetään ja siirretään kollektiivisen muistin tietoja ja kokemuksia jälkipolville. Mielikuvat rakentavat sosiaalista ja kansallista yhteenkuuluvuutta, kulttuuri-identiteettiä ja historiakäsitystä. Kollektiivinen menneisyys sisältää aina keinotekoisia ja tulkinnallisia piirteitä. Perinnematkailukohteiden autenttisuusvaikutelma luodaan infomateriaalin, opastaulujen ja merkittyjen reittien avulla. Kohteet voivat olla tuotettuja ja keinotekoisia, tai sijaita epäaidoissa paikoissa ja yhteyksissä. Jälkimmäistä edustavat ulkoilmamuseoihin siirretyt ja/tai rekonstruoidut rakennukset ja niiden vapaa yhdistely. Eri aikakaudet, paikalliset tai alueelliset ominaispiirteet, rakennustavat ja tyylihistorialliset vaiheet muodostavat eklektisen kokonaisuuden. Kohteen ilmentämä menneisyyskuva rakennetaan ennakkotietojen, aiempien kokemusten sekä eläytymiskyvyn avulla. Keinotekoinen mieltyy autenttisuuden vaikutelmaksi, menneisyydeksi, jonka tulkinta on lähtöisin meidän ajastamme.

Pohdittavaksi:

Tehtäviä:

  1. Ulkoilmamuseo. Vieraile perinnematkailukohteessa ja dokumentoi kohde valokuvaten. Etsi tämän jälkeen kohteeseen liittyvää taustatietoa museoviraston, maakuntamuseoiden tai kunnan internetsivujen kautta. Laadi raportti, jossa yhdistät omaa kerrontaa, kokemuksia ja havaintoja sekä kohteeseen liittyvää tietoa. Millaisia yhteyksiä ja eroavaisuuksia havaitset? Olisitko katsonut kohdetta toisin, jos sinulla olisi ollut ennakkotietoa?
  2. Koti. Kuvittele, millainen museokohteeksi siirretty rakennus oli autenttisessa paikassaan, miten sitä asuttiin ja hoidettiin. Kuvittele, millainen tuo talo olisi ollut kotinasi menneessä ajassa. Tee kuva siitä mitä menneisyyden henkilönä näet ja koet, eräänä päivänä, kauan sitten.
  3. Mielikuvapaikka. Tehtävässä opettaja kertoo tarinan entisajan elämästä. Kokemuksellisia tarinoita voivat kertoa myös isovanhemmat ja vanhukset. Tarina voi olla arkinen, juhlava, hauska, jännittävä tai muuten vaikuttava. Miten mielikuvat syntyivät ja mistä ne tulevat? Toteuta kuva tai sarjakuva tarinan luomien mielikuvien pohjalta.
  4. Tuleva menneisyys. Nykypäivä on tulevaisuudessa menneisyyttä. Valitse museoon jokin nykypäivän elämään kuuluva tavara. Valokuvaa esine. Kerää luettelointia varten tietoja: esineen nimi ja käyttötarkoitus, valmistusvuosi, valmistaja sekä materiaali- ja omistajatiedot. Kootkaa ryhmänä näyttely, jonka viimeistelette museoksi opasteilla, oheistiedoilla ja esittelevillä opastuksilla.