Ympäristökasvatus kuvataiteessa luonto_valokuvassa

Luonto valokuvassa

Luontovalokuvaukseen liitetään objektiivisuuden ja dokumentaarisuuden vaateita. Kuvan on oltava aito, rehellinen, uskottava ja elämyksellinen, jotta katsoja voi nauttia sen esittämästä luonnosta ja samaistua kuvaajan kokemukseen. Luontovalokuvan taustalla vaikuttaa biologian tiedonala, mutta sillä on kohdetta ylevöittävä lähestymistapa, joka pohjautuu romantiikan perintöön. Rehellinen ja uskottava luontokuva pyrkii edistämään luonnonsuojelua, mutta kaunistelee luontoa valikoiduilla aihe- ja kohdevalinnoilla. Luontokuvista puuttuu ihminen, ihmisen toimintaan ja aikaansaannoksiin viittaavat jäljet, koska ne tuhoaisivat koskemattomuuden vaikutelman. Villin luonnon kuvaamiseen liittyy usein tilanteiden manipulointia. Vaikka kuvan rehellisyys kyseenalaistuu, katsojan on mahdotonta tunnistaa epäaito tilanne. Luontovalokuvan eettisen säännöstön mukaan kuvaaja ei saa häiritä, vahingoittaa tai tuhota luontoa, joten kohteen tuntemus on tärkeää. Keinotekoinen tai epätodellinen luontovalokuva koetaan luontoa häpäiseväksi ja sen ainutlaatuisuutta sekä koskemattomuutta rikkovaksi. Kuvia julkaistaessa mainitaan mahdollinen manipulaatio, yhdistelmä-, akvaario- tai eläintarhakuvaus. Manipulointi tarkoittaa mittakaava- ja värimuutoksia, kohteiden siirtoa, lisäystä tai poistoa. Yhdistelmäkuvissa koostetaan kuvaelementtejä tai toteutetaan kokonaisia kuvayhdistelmiä.

Pohdittavaksi:

Tehtäviä:

  1. Kuvareportaasi. Toteuta kuvasarja valitsemastasi teemasta: Kotiseutu, Kielletty paikka, Kaatopaikka, Luonnonvoimia, Kaupunkiluonto, Tuotteistettu luonto, Elämysten luonto, Myyttinen luonto tai Kansantaloudellinen varanto. Esitä teema 8-12 kuvalla, joista yksi on pääkuva, jota muut kuvat tulevat kerronnallisesti. Yhdistä kuviin tekstiä, vapaata kerrontaa lyhyinä tarinoina tai runoja.
  2. Roolin vaihto. Vertaa median luontokuvia taiteen luontokuviin. Mitä yhteistä niillä on, entä mikä erottaa ne toisistaan? Voiko taiteen kuvia tarkastella todellisuuden dokumentteina ja median kuvia taiteena? Valitse median kuva, josta teet taidemaalauksen. Kuva voi olla peräisin mainonnasta, pakkauksista, julisteista tai lehtikuvastosta.
  3. Eläinkuva. Kerää median käyttämiä valokuvia eläimistä. Millaisina ja missä yhteydessä eläimet ovat valokuvissa? Mitä eläimiä kuvissa on eniten, mitkä puuttuvat? Millaisia symboliarvoja eläimiin liittyy? Mitä tarkoitusta varten eläimiä on kuvattu? Millaisissa rooleissa eläimet ovat kuvissa?
  4. Minä Ihmemaassa. Valokuvia voidaan manipuloida digitaalisesti liittämällä niihin osia toisista kuvista. Helpointa on hyödyntää skannaten tallennettua kuva-aineistoa, myös omia teoksia. Keinotekoisten kuvausjärjestelyjen ja studiokuvauksen avulla voidaan toteuttaa lavastettuja kuvia, joissa fantasia yhdistyy todellisuuteen. Toteuta aiheen mukainen omakuva manipuloiden tai lavastaen.
  5. Ystävät. Valokuvaamista, jossa kameralla otetaan lukuisia kuvia kohteen linjoja ja viivoja seuraten, kutsutaan kamerapiirtämiseksi. Tutustu David Hockneyn valokuvakollaaseihin. Kollaasimaiseen toteutukseen sopii hyvin perinteinen paperivalokuva. Toteuta kamerapiirros, jonka kohteena on ystäväjoukko. Pysy kuvauksen aikana liikkumatta ja kiinnitä huomiota näköaistimukseesi, siihen kuinka se suuntautuu, liikkuu ja kiinnittyy hetkittäin tiettyihin kohtiin. Kohteen ei tarvitse olla liikkumaton, mieluummin eloisa. Kokoa valmiista kuvista kollaasi.
  6. Minun paikkani. Toteuta tehtävä kuten edellinen, mutta valitse jokin paikka luonnossa tai ympäristössä. Kuvaa se kameralla piirtäen. Pysy paikallasi. Kuvaa linja eli etäisyys sinun ja etäisyyden välillä, sekä se mitä näet itsestäsi, kuten jalat ja osa vartaloa. Kokoa valmiista kuvista kollaasi.
  7. Ihminen luonnossa. Valokuvaa suuri ihminen pienen luonnon äärellä. Valokuvaa myös pieni ihminen suuren luonnon keskellä. Rakenna kuvan sisältö mielikuvitusta sekä valokuvan manipulatiivisia mahdollisuuksia hyödyntämällä.