Mitä-miksi-miten -malli

Mitä-miksi-miten -malli tukee tieto- ja viestintätekniikan oppimistilanteita antamalla toiminnalle loogisen etenemismallin. Näin oppijalle voidaan selkeästi välittää toiminnan prosessinomainen luonne ja sen eri vaiheet. Opetustilanne on käytännössä jatkuva sarja mitä-miksi-miten -ketjuja, jotka strukturoivat opettajan toimintaa ja uuden Web-sovelluksen tai ohjelmiston käytön opettamista. Kun mitä-miksi-miten -ketjuja käydään läpi, toiminnan tavoite toteutuu ja päästään haluttuun lopputulokseen. Samalla malli auttaa opettajaa kiinnittämään huomiota siihen, että jokainen toiminto tulee nimeltä mainituksi ja selitetyksi niin, että oppija pysyy kartalla.

Esimerkki:

Tvt:n käyttötaitojen opetustilanteen jäsentäminen mitä-miksi-miten -mallin mukaisesti.

Tekstinkäsittelyohjelman ohjetoiminto

Aluksi opettaja luo kontekstin opittaville asioille ja oppimiselle:

Mitä? Tavoitteena on oppia hyödyntämään tekstinkäsittelyohjelman ohjevalikon käyttöohjeita.
Miksi? Ohjeiden käytön oppiminen on tärkeää, jotta voidaan käyttää tekstinkäsittelyohjelman eri toimintoja, jotka eivät ole ennestään tuttuja. Yleensä ottaen ohjeiden käytön oppiminen on olennaista, koska on olemassa monia erilaisia ohjelmia ja uusia ohjelmaversioita tulee käyttöön koko ajan. Uudet ohjelmaversiot toimivat aina hieman eri tavalla kuin vanhemmat ohjelmat, joita on totuttu käyttämään.
Miten?  Ohjevalikon käyttöä lähdetään opettelemaan yhdessä siten, että ensiksi katsotaan valkokankaalta, miten ohjevalikko toimii, ja yhdessä mietitään, miten sieltä haetaan eri ohjeita. Sen jälkeen jokainen voi omalla koneellaan käyttää ja soveltaa ohjevalikon ohjeita jaetun oppimistehtävän mukaisiin tilanteisiin. Pohditaan vielä lopuksi yhdessä, milloin ohjeista on apua ja milloin ei.

Sen jälkeen opettaja näyttää toiminnon valkokankaalla käyttäen mitä–miksi–miten-jäsennystä: (Oppijat seuraavat opettajan toimintaa eivätkä tee itse samaan aikaan koneella mitään!)

Mitä? Kaikissa ohjelmissa on yleensä Ohje-valikko, joka löytyy valikkorivin oikeasta laidasta. Ohje-valikosta löytyy käyttöohjeita, kuten sen nimikin kertoo. Tehtävänä on jakaa teksti kahteen palstaan. Etsitään nyt ohje tekstin jakamiseksi palstoihin.
Miksi? Palstoitusta käytetään lukemisen helpottamiseksi, ja sitä voidaan käyttää esimerkiksi silloin, kun tehdään koulun lehteä. Ohjeessa on kerrottu, kuinka palstat tehdään.
Miten?  Valitaan hiirellä Ohje-valikko.
Mitä? Ohjeet aukeavat näytön oikeaan reunaan, omaan ikkunaansa. Ohjeissa on Etsi-tekstikenttä, johon voidaan kirjoittaa hakusana. Valitaan hakusanaksi "palstat".
Miksi? Ohje-ikkuna aukeaa oikeaan laitaan, jotta voimme seurata ohjeita ja samalla valita valikoista toimintoja sekä muokata tekstiä. Etsi-ominaisuus taas auttaa hakemaan haluttua aihetta ohjeista.
Miten?  Kirjoitetaan ohjeiden Etsi-kenttään hakusanaksi "palstat" ja napsautetaan hiirellä vihreää nuolikuvaketta.
Mitä? Seuraavaksi Ohje-ikkunaan ilmestyvät hakutuloksena ne ohjeet, jotka liittyvät palstoihin. Ohjeista täytyy nyt valita sopivin. Mikähän se näistä olisi? Tiedotetyylisten palstojen luominen kuulostaa hyvältä.
Miksi? Hakutuloksiin sisältyvät kaikki ne yksittäiset ohjeet, joissa on mainittu sana palsta. Sen takia onkin tärkeää lukea kaikki otsikot ensin läpi ja vasta sitten valita se ohje, joka halutaan lukea.
Miten?  Ohje saadaan näkyviin napsauttamalla sen sinisellä tekstillä olevaa otsikkoa. Napsautetaan kohtaa Tiedotetyylisten palstojen luominen, ja ohje palstojen tekemiseksi aukeaa uuteen pieneen ikkunaan Nyt voidaan sitten ohjeiden mukaisesti tehdä palstat tekstiin.
jne.