Tutkimukseen perustuvia katsauksia digitaalisesta osaamisesta

EU-rahoitteisessa Linked-projektissa tuotettiin vuonna 2011 tieteellisiä katsauksia kansainvälisten artikkelien pohjalta opettajien ja oppilaiden digitaalista osaamista koskeviin kysymyksiin. Englanninkieliset katsausartikkelit käsittelevät viittä kysymystä:

  1. Mitä on digitaalinen osaaminen?
  2. Minkälaista digitaalista osaamista koulun pitäisi tuottaa?
  3. Minkälaiset pedagogiset käytännöt parhaiten tukevat digitaalisen osaamisen kehittymistä?
  4. Mitä pitäisi arvioida kun arvioidaan digitaalista osaamista?
  5. Mitkä digitaalisen osaamisen osa-alueet ovat tärkeitä opettajalle?