Sanakirja

Sanakirja suomi-englanti

A

aamiainen, aamiaise-, aamiais-     breakfast
aamu, aamu-     morning
ahdas, ahtaa-, ahdas-     close, crowdy
ahkera, ahkera-     diligent
Ahvenanmaa     the province of Åland
aihe, aihee-, aihe-     topic
aika (koko ajan)     time (all the time)
aika, aja-, aika-     time
aikainen, aikaise-, aikais-     early
aikaisin     early
aikoa, aion, aikoi, aikonut     intend
aina uudelleen     over and over again
ainainen, ainaise-, ainais-     perpetual, continuous
ainakin     at least
ainoastaan     only
aivan     quite, totally, just
ajankohtainen, ajankohtaise-, ajankohtais-     topical, current
ajatella, ajattelen, ajatteli, ajatellut     think
ajatuksissaan     deep in one´s thoughts
ajatus, ajatukse-, ajatus-     thought
ajelu, ajelu-     ride, drive
ajoaika, -aja-, -aika-     driving, running time
ala, ala-     field, discipline
alasti (olla)     naked (be)
alava, alava-     low(-lying)
alennusmyynti, -myynni-, -myynti-     bargain sale
alhainen, alhaise-, alhais-     low, humble
aliarvioitu, -arvioidu-, -arvioitu-     underestimated
alistua, alistun, alistui, alistunut     submit, reconcile, accommodate o.s.
alkaa, alan, alkoi, alkanut     start, begin
alkuaan     originally, initially
alkuperäinen, alkuperäise-, alkuperäis-     original
alkupuolella     in the early part of
alleviivata, -viivaan, -viivasi, -viivannut     underline
aloittaa, aloitan, aloitti, aloittanut     start, begin
alue, aluee-, alue-     area
aluksi     first, to begin with
alussa     at the beginning
amatööri, amatööri-     amateur
ambulanssi, ambulanssi-     ambulance
ammatti, ammati-, ammatti-     profession
ampua, ammun, ampui, ampunut     shoot
ankara, ankara-     very hard, severe, strict
anoppi, anopi-, anoppi-     mother-in-law
ansiosta (jonkin +)     due to, thanks to
antaa, annan, antoi, antanut     let
antaa, annan, antoi, antanut anteeksi     forgive
antautua, antaudun, antautui, antautunut     surrender, submit to
apteekki, apteeki-, apteekki-     chemist´s, drugstore
apu, avu-, apu-     help
arka, ara-, arka-     shy, timid, cautious
arkkitehti, arkkitehdi-, arkkitehti-     architect
armeija, armeija-     army
arvaamatta     unexpectedly
arvoitus, arvoitukse-, arvoitus-     enigma, mystery
arvokas, arvokkaa-, arvokas-     dignified
asema, asema-     status, position
asiakas, asiakkaa-, asiakas-     customer, client
askel askeleelta     step by step
asua, asun, asui, asunut     live
asuinpaikka, -paika-, -paikka-     dwelling place
asukas, asukkaa-, asukas-     inhabitant
asukasluku, -luvu-, -luku-     population, number of inhabitants
asumalähiö, -lähiö-     residental suburb
asunnoton, asunnottoma-, asunnoton-     roofless, homeless
asunto, asunno-, asunto-     residence, dwelling
asunto-osake, -osakkee-, -osake-     flat, apartment (in a housing corporation owned house)
asutus, asutukse-, asutus-     settlement, colonization
asutusalue, -aluee-, -alue-     settled area
Ateena     Athens
ateria, ateria-     meal
auringonottaminen, -ottamise-, -ottamis-     taking the sun
aurinko, auringo-, aurinko-     the sun
autio, autio-     desert
autioitua, - , autioitui, autioitunut     become desolate (deserted)
autiomaa, autiomaa-     desert
autolautta, autolauta-, autolautta-     ferry(boat)
auttaa, autan, auttoi, auttanut     help
auttava     tolerable, passable
auttavasti     fairly well
avanto, avanno-, avanto-     hole in the ice
avara, avara-     wide, large
avartaa, avarran, avarsi, avartanut     widen, expand
avaruus, avaruude-, avaruut-     space
avata, avaan, avasi, avannut     open
aviopari, -pari-     married couple
avoimet ovet     open-door
avopari, -pari-     couple living together (not married)