Monikon partitiivi

Aiheseen liittyvät lukutekstit:

Päätteet ovat -a / tai -ta / -tä

1. Pääte on -a / ,jos sanan yksikön vartalon lopussa on yksi vokaali.

nominatiivi vartalo monikko monikon partitiivi
talo talo-ssa (talo-i-ssa) taloja
pankki panki-sta (pankeista) pankkeja
pöytä pöydä-llä (pöydillä) pöytiä
nainen naise-lla (naisilla) naisia
puhelin puhelime-lla (puhelimilla) puhelimia
ystävä ystävä-lle (ystäville) ystäviä
opettaja opettaja-lla (opettajilla) opettajia
asema asema-lla (asemilla) asemia
ihana ihana-ssa (ihanissa) ihania

Huom!
   uusi    uusia
   käsi    käsiä
2. Pääte on -ta / -tä , jos sanan

a) yksikön vartalon lopussa on kaksi vokaalia
nominatiivi vartalo monikko monikon partitiivi
maa maa-ssa (maissa) maita
työ t-ssä (töissä) töi
kone konee-lla (koneilla) koneita
kallis kallii-sta (kalliista) kalliita

b) monikon vartalon lopussa on diftongi oi, öi, ei (monitavuiset sanat)
nominatiivi vartalo monikko monikon partitiivi
kirjailija (kirjailijalla) kirjailijoi-lla kirjailijoita
asia (asiassa) asioi-ssa asioita
kynttilä (kynttilässä) kynttilöi-ssä kynttilöi
vaikea (vaikeasta) vaikei-sta vaikeita
Monikon partitiivin käyttö:1. Määrän ilmaus + monikon partitiivi

  paljon poikia  enemmän tyttöjä
  lisää ihmisiä  vähemmän asuntoja
  vähän tuoleja

Huom! Jos objekti on aine- tai abstraktisana, se on yksikön partitiivissa. esim. Paljon rahaa

2. Lauseen subjekti on monikon partitiivissa.

  A) Omistuslauseet:

  Hänellä on ystäviä.
  Tytöllä on nukkeja.

  B) Eksistentiaalilauseet:

  Kadulla on autoja.
  Luokassa on nuoria opiskelijoita.

3. Lauseen objekti on monikon partitiivissa.

  A) Indefiniittistä määrää ilmaisevat lauseet:

Maija osti torilta tomaatteja ja kurkkuja. (= ei kaikkia tomaatteja)
  Tapasin siellä uusia ihmisiä.

  B) Tekeminen (prosessi) on kesken:

  Pesemme tänään ikkunoita koko päivän.
  Maija odottaa lapsia koulusta kotiin.

  C) Negatiivinen lause:

  He eivät lukeneet nii kirjoja.
  Isä ei ostanut uusia kenkiä Mikolle.

4. Lauseen predikatiivi on monikon partitiivissa.
  
(Millaisia asiat ja tavarat ovat)

  Nuo naiset ovat kauniita. (subjekti on monikossa)
  He ovat opiskelijoita.
  Talot ovat vanhoja, mutta kauniita.