Imperfekti

Aiheseen liittyvät lukutekstit:

Myönteinen imperfekti

Muista, että myönteisessä imperfektissä vartalon ja päätteen välissä on aina i tai si !1. verbityyppi: puhua

  puhua antaa etsiä
minä
sinä
hän
me
te
he
puhun
puhut
puhuu
puhumme
puhutte
puhuvat
puhuin
puhuit
puhui
puhuimme
puhuitte
puhuivat
annan
annat
antaa
annamme
annatte
antavat
annoin
annoit
antoi
annoimme
annoitte
antoivat
etsin
etsit
etsi
etsimme
etsitte
etsivät
etsin
etsit
etsi
etsimme
etsitte
etsivät
Vartalossa: ei muutosta
tai uu -> u
a -> o
ii -> katoaa
ei muutosta

1. verbityyppi: ymmärtää

  ymmärtää lentää tietää
  preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
ymmärrän
ymmärrät
ymmärtää
ymmärrämme
ymmärrätte
ymmärtävät
ymmärsin
ymmärsit
ymmärsi
ymmärsimme
ymmärsitte
ymmärsivät
lennän
lennät
lentää
lennämme
lennätte
lentävät
lensin
lensit
lensi
lensimme
lensitte
lensivät
tiedän
tiedät
tietää
tiedämme
tiedätte
tietävät
tiesin
tiesit
tiesi
tiesimme
tiesitte
tiesivät
Vartalossa: ä -> katoaa
ää -> katoaa
rr -> rs
rt - > rs
ä -> katoaa
ää -> katoaa
nn -> ns
nt -> ns
ä -> katoaa
ää -> katoaa
d -> s
t -> s

2. verbityyppi: saada

  saada voida juoda
  preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
saan
saat
saa
saamme
saatte
saavat
sain
sait
sai
saimme
saitte
saivat
voin
voit
voi
voimme
voitte
voivat
voin
voit
voi
voimme
voitte
voivat
juon
juot
juo
juomme
juotte
juovat
join
joit
joi
joimme
joitte
joivat
Vartalossa: aa -> a
ee -> e
ei muutostauo - > o
(syödä - söin)yö -> ö
(viedä - vein) ie -> e

3. verbityyppi: tulla

  tulla mennä nousta
  preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
tulen
tulet
tulee
tulemme
tulette
tulevat
tulin
tulit
tuli
tulimme
tulitte
tulivat
menen
menet
menee
menemme
menette
menevät
menin
menit
meni
menimme
menitte
menivät
nousen
nouset
nousee
nousemme
nousette
nousevat
nousin
nousit
nousi
nousimme
nousitte
nousivat
Vartalossa: e -> katoaa
ee -> katoaa
e -> katoaa
ee -> katoaa
e -> katoaa
ee -> katoaa

4. verbityyppi: haluta

  haluta osata pakata
  preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
haluan
haluat
haluaa
haluamme
haluatte
haluavat
halusin
halusit
halusi
halusimme
halusitte
halusivat
osaan
osaat
osaa
osaamme
osaatte
osaavat
osasin
osasit
osasi
osasimme
osasitte
osasivat
pakkaan
pakkaat
pakkaa
pakkaamme
pakkaatte
pakkaavat
pakkasin
pakkasit
pakkasi
pakkasimme
pakkasitte
pakkasivat
Vartalossa: ua -> u
uaa -> u
aa -> a aa -> a

5. verbityyppi: tarvita

  tarvita häiritä lukita
  preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
tarvitsen
tarvitset
tarvitsee
tarvitsemme
tarvitsette
tarvitsevat
tarvitsin
tarvitsit
tarvitsi
tarvitsimme
tarvitsitte
tarvitsivat
häiritsen
häiritset
häiritsee
häiritsemme
häiritsette
häiritsevät
häiritsin
häiritsit
häiritsi
häiritsimme
häiritsitte
häiritsivät
lukitsen
lukitset
lukitsee
lukitsemme
lukitsette
lukitsevat
lukitsin
lukitsit
lukitsi
lukitsimme
lukitsitte
lukitsivat
Vartalossa: e/ee -> katoaa 

Kielteinen imperfekti

Kielteisen imperfektin pääte on yksikössä -nut ( -nyt ) ja monikossa -neet . Pääte tulee infinitiivivartaloon.

1. verbityyppi: puhua

  puhua antaa etsiä
  preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
en
et
ei
emme
ette
eivät
puhunut
   "
   "
puhuneet
   "
   "
en
et
ei
emme
ette
eivät
antanut
   "
   "
antaneet
   "
   "
en
et
ei
emme
ette
eivät
etsinyt
   "
   "
etsineet
   "
   "

2. verbityyppi: saada

  saada voida juoda
  preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
en
et
ei
emme
ette
eivät
saanut
   "
   "
saaneet
   "
   "
en
et
ei
emme
ette
eivät
voinut
   "
   "
voineet
   "
   "
en
et
ei
emme
ette
eivät
juonyt
   "
   "
juoneet
   "
   "

3. verbityyppi: tulla

  tulla mennä nousta
  preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
en
et
ei
emme
ette
eivät
tullut
   "
   "
tulleet
   "
   "
en
et
ei
emme
ette
eivät
mennyt
   "
   "
menneet
   "
   "
en
et
ei
emme
ette
eivät
noussut
   "
   "
nousseet
   "
   "
Päätteessä: n -> l ei muutostan -> s

4. verbityyppi: haluta

  haluta osata pakata
  preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
en
et
ei
emme
ette
eivät
halunnut
   "
   "
halunneet
   "
   "
en
et
ei
emme
ette
eivät
osannut
   "
   "
osanneet
   "
   "
en
et
ei
emme
ette
eivät
pakannut
   "
   "
pakanneet
   "
   "
Pääte: -nnut / -nneet

5. verbityyppi: tarvita

  tarvita häiritä lukita
  preesens imperfekti preesens imperfekti preesens imperfekti
minä
sinä
hän
me
te
he
en
et
ei
emme
ette
eivät
tarvinnut
   "
   "
tarvinneet
   "
   "
en
et
ei
emme
ette
eivät
osannut
   "
   "
osanneet
   "
   "
en
et
ei
emme
ette
eivät
häirinnyt
   "
   "
häirinneet
   "
   "
Pääte: -nnut / -nneet