MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Paul Gundersen

Bild: Paul Gundersen
Namn:
Paul Gundersen
Född:
7.6.1921
Bosatt:
I Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Dipl.ing. från Tekniska Högskolan, Helsingfors
Verk:
  • Din börda är min. Schildt 1983. (Utkommit också på franska.)
  • Tusen Vingar upptäckter i krig och fred. Idé och Kultur 1995. (Utkommit också på engelska och ryska.)
  • Kiitä joka tilassa, 1990. (Utkommit också på norska, estniska, ryska, engelska och polska.)
  • Paul Nicolay of Monrepos, A European With a Difference. (Utkommit också på ryska.)
  • Medverkat i diverse andra böcker.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
För vem skriver du?
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
Vad vill du med ditt författarskap?
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
Vilket är ditt förhållande till husdjur?