MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Magnus Londen
Född:
20.12.1968
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Pol. kand. vid Svenska social- och kommunalhögskolan
"Gladast blir jag om någon säger att han eller hon sträckläst min bok, för att personen i fråga helt enkelt inte förmått lägga den åt sidan. Jag vill lyckas stjäla någon annans tid!"

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare