MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Åsa Stenwall-Albjerg
Född:
20.5.1953
Bosatt:
Esbo
Yrke:
Lärare, leker däremellan författare, vilket är det roligaste.
Utbilding:
Fil. mag. i litteratur
"Det är inspirerande att jobba tvärvetenskapligt, blanda sociologi, kulturhistoria, etnologi, psykologi. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare