MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Agneta Ara
Född:
4.10.1945
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Fri författare sedan 1980
Utbilding:
Fil. mag. i svensk litteratur
"Man måste ha god fysik för att skriva prosa eftersom man måste sitta stilla så länge."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare