MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Marianne Stenberg Skrivit under pseudonymen Marianne Thorby
Född:
6.11.1921
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
hum. kand. i svensk litteratur från Helsingfors Universitet
"På radion slarvas det med språket, i tidningarna, ja överallt. Slarv! "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare