MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Helge Englund
Född:
7.8.1930
Bosatt:
Pedersöre
Yrke:
Utbilding:
Mångsidig. Jobbat på Rundradion i Jakobstad.
"Men jag tycker att det är betydelsefullt att ens några enstaka personer hittar något i böckerna som de tycker om. Då är jag nöjd. Tusentals läsare är inte den enda garantin för att en bok ska vara läsvärd. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare