MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Robert Alftan

Namn:
Robert Alftan
Född:
8.6.1940
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Student, kommersiella studier i England, några terminer på Hanken. FN-fredsbevarare 1964 - Cypern. Teaterarbete i alla möjliga kategorier 1962 till dags dato. Olika kritikeruppdrag i dagspressen sedan 1964.
Verk:
  • Gränsfall (dikter). Söderströms 1970.
  • Våra gossar på Cypern. De första livsödena, de första berättelserna. Söderströms 1974.
  • Slagsidor (dikter). Söderströms 1975.
  • 75 kr för krigaräran eller ett skådespel om hur Svenska brigaden deltog i Mannerheims jakt på den finska arbetarklassen 1918. 1979.
  • På hemmafronten intet nytt och Antti Antti. Två refucerade eller med andra ord ospelbara finlandssvenska pjäser. Revolt förlaget 1979.
  • Okänd arbetare. En fabriksrapport med fem roller. 1986.
  • Övrig produktion
  • Skrivit många skådespel, över 50 hörspel, tv-dokumentärer, tv-filmer.
  • Har gjort översättningar samt sysslat med journalistik i alla år, bland annat som tv-kritiker i Ilta-Sanomat.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
För vem skriver du?
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
Vad vill du med ditt författarskap?
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
Vilket är ditt förhållande till husdjur?