MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Sven Willner

Bild: Sven Willner
Namn:
Sven Willner
Född:
12.4.1918
Bosatt:
Åbo
Yrke:
Utbilding:
folkskola, socionom 1947.
Verk:
 • På flykt från världsåskådningar. Söderströms 1964.
 • Om krig. Söderströms 1966.
 • Dikt och politik. Söderströms 1968.
 • Möjligheter. Söderströms 1970.
 • Öppna dörrar. Söderströms 1972.
 • Mellan hammaren och städet. Söderströms 1974.
 • Tillbaka - berättelser och anteckningar om en tid som flytt. Söderströms 1976.
 • Tecken och spår - journalistik 1956-1977. Ekenäs tryckeri 1978.
 • Sten i glashus - minnen och funderingar. Söderströms 1978.
 • Söner av nederlaget och andra essäer. Ekenäs tryckeri 1979.
 • In i framtiden. Söderströms 1980.
 • Sommarbrev. Söderströms 1982.
 • Vägar till poesin. Söderströms 1985.
 • Det anonyma 50-talet. Söderströms 1988.
 • Mellan tvång och frihet. Boklaget 1989.
 • Utkik från en småstad - minnen, funderingar. Söderströms 1991.
 • Vandring i labyrint och andra essäer. Söderströms 1994.
 • Hur de inners voro - minnesfragment och funderingar över livet, kärleken, åldrandet, döden. Söderströms 1998.
 • Innanför eller utanför. Söderströms 2003.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
För vem skriver du?
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
Vad vill du med ditt författarskap?
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
Vilket är ditt förhållande till husdjur?