MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Bodil Lindfors

Bild: Bodil Lindfors
Namn:
Bodil Lindfors
Född:
12.3.1951
Bosatt:
Yrke:
Åbo
Utbilding:
Studentexamen 1969, odontologie kandidat 1971, filosofie magister 1973, psykologie licentiat 1996, filosofie doktor 2002.
Verk:
 • Trädgård i förvandling (dikter). Söderströms 1976.
 • Anteckningar från ett hus vid floden (dikter). Söderströms 1978.
 • Om glädjens alkemi (dikter). Söderströms 1979. Delupplaga: Rabén & Sjögren 1980.
 • New York nätter och dagar (dikter). Söderströms 1982. Delupplaga: Författarförlaget 1983.
 • Equinox (prosa). Söderströms 1985.
 • Den förnekade bilden (dikter). Söderströms 1986.
 • Insektliv (dikter). Söderströms 1989.
 • Havets trösklar (dikter). Söderströms 1993.
 • Tulpan (dikter). Söderströms 1997.
 • Att drömma i Finland (essäer om passioner, skam och saknad). Söderströms 2001.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
För vem skriver du?
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
Vad vill du med ditt författarskap?
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
 • Jag vill bli en vis, gammal kvinna.
Vilket är ditt förhållande till husdjur?