MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Margaretha Hupa

Namn:
Margaretha Hupa
Född:
16.7.1954
Bosatt:
Uppvuxen i Kauttua, skolgång i Björneborg, bor i Åbo
Yrke:
Utbilding:
Psykolog, psykoterapeut
Verk:
  • Kvällen är en övning (dikter). Schildts 1989.
  • Det blå som leder neråt (dikter). Schildts 1999.
  • De kommer tillbaka (dikter). Schildts 2003.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
För vem skriver du?
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
Vad vill du med ditt författarskap?
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
  • Jag undviker att hoppas.
Vilket är ditt förhållande till husdjur?