MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Rainer Alander

Bild: Rainer Alander
Namn:
Rainer Alander
Född:
2.6.1937
Bosatt:
I Åbo
Yrke:
Utbilding:
Mellanskola, styrmansexamen vid Åbo navigationsskola 1962
Verk:
 • Böcker
 • Ansiktet (noveller). Söderströms 1963.
 • Sandkornet (roman). Söderströms 1964.
 • Personerna (roman). Söderströms 1969.
 • Lastmärket (roman). Söderströms 1972.
 • En sorts frihet (roman). Söderströms 1974.
 • Barlast (roman). Söderströms 1980.
 • Hälsningar från San Francisco (roman). Schildts 1986.
 • Små stycken av Stockholm (berättelser). Abacus 1996.
 • Mellan Stockholm och Åbo (berättelser). Abacus 1999.
 • Radiodramatik: Fiskmåsen. (jte Siw Alander) 1967.
 • Två röster. 1972.
 • Elefanten. 1974.
 • Butiken. 1975.
 • Som en kanariefågel. (jte Siw Alander) 1977.
 • Hälsningar från San Fransisco. 1978.
 • Byns vackraste flicka. 1984.
 • Fribiljett. 1985.
 • Davids stjärna. 2002.
 • Gå på vatten. 2002.
 • Skådespel
 • Butiken. 1974.
 • Den förlorade himlen. (under arb.) 2002.
 • Hälsingar från Amsterdam. 2004.
 • Skådespel
 • Butiken. 1974.
 • Den förlorade himlen. 2003.
 • TV-pjäser
 • Grekisk konfekt. 1980.
 • Wiljam. 1984.

Intervju

Frågorna

Hur blev du författare?
Vilka böcker och författare har varit eller är viktiga för dig?
För vem skriver du?
Hur arbetar du som författare?
Du har skrivit i de flesta genrer, vilken är din favorit?
Vilket är ditt förhållande till språket?
Vad vill du med ditt författarskap?
Vilka är de ämnen du återkommer till i dina böcker?
Vilken betydelse har litteraturen i det finlandssvenska samhället?
Vad ger dig inspiration?
Vilka yrkesmässiga förhoppningar har du?
Vilket är ditt förhållande till husdjur?