MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Siv Bergman
Född:
1.1.1955
Bosatt:
I Kristinestad
Yrke:
Klasslärare
Utbilding:
Klasslärarexamen
"En gång då jag stod i apoteket och väntade på min tur, såg jag en kvinna tappa en lapp på golvet. Det blev inledningen till en ny bok. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare