MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Siw Orre (t.o.m. 1991 namnet Alander)
Född:
15.6.1940
Bosatt:
I Stockholm
Yrke:
Författare
Utbilding:
Yrkeslärare i huslig ekonomi
"Språket är en tillåtelse, en kärleksfull andning. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare