MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Robert Alftan
Född:
8.6.1940
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Utbilding:
Student, kommersiella studier i England, några terminer på Hanken. FN-fredsbevarare 1964 - Cypern. Teaterarbete i alla möjliga kategorier 1962 till dags dato. Olika kritikeruppdrag i dagspressen sedan 1964.
"Yrkesmässigt vet jag att det gäller att i den här åldern börja tänka på sina memoarer. För det är bäst att jag själv skriver dem. Annars blir de oskrivna."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare