MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Ann-Mari Lindberg
Född:
20.5.1935
Bosatt:
Helsingfors
Yrke:
Författare
Utbilding:
Pol. kand. i socialt arbete
"Jag har haft komplex för att jag inte har studerat litteratur. Men man måste sluta jämföra sig med andra, vi är alla olika."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare