MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Malin Kivelä
Född:
7.1.1974
Bosatt:
I Vasa och i Helsingfors
Yrke:
Författare, journalist och grundande medlem av Skunkteatern
Utbilding:
Journalistikstudier (Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet 1993-1999), skådespelararbete (Manchester Metropolitan University 1995-1996), litterärt skapande (Åbo Akademi 2000-2002) samt fördjupade studier i regi och dramaturgi (Teaterhögskolan i Helsingfors 2005-)
"Jag undrar ibland hur länge jag skulle kunna skriva ifall jag inte hade något annat i mitt liv."

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare