MLM - Modersmål, Litteratur och Mediekunskap

Slumpvisa författarporträtt

Namn:
Yvonne Hoffman
Född:
17.2.1941
Bosatt:
Vasa
Yrke:
Utbilding:
Fil.mag. i svensk litteratur och nordiska och romanska språk. Lektor i svenska vid det tvåspråkiga Vasa universitet 1970-1996.
"Jag avundas författare på finskt håll som skriver ett rakt, enkelt och rått språk. Det går tyvärr inte att översätta, det blir bara vulgärt. "

Hitta lokala författare

Helsingfors Åland Övriga Nyland Åboland Övriga Norden Österbotten Övriga länder Hitta locala författare