Ympäristökasvatus kuvataiteessa luontomatkailun

Luontomatkailun maisemat

Maisemamaalausta edeltävän matkakuvauksen kohteita olivat maantiet, näköalat, majatalot ja taajamat. 1800-luvun lopulla suomalaistaiteilijat suuntasivat erämaihin ja puhtaaseen luontoon. Maisemien kuvaaminen maalaten ja valokuvaten lisäsi kotimaan maisemamatkailua. Taiteilijoiden keskuudessa erityisen suosittu kohde oli Karjala, Kalevalan synnyinseutu. Vaivalloinen matkustus lähes tiettömillä seuduilla perustui romantiikan luontoelämyshakuisuuden traditioon. Se edellytti hyvää fyysistä kuntoa, riskinottoa ja seikkailumieltä. Maisemamatkailusta tuli pian nationalistishenkinen muoti-ilmiö ja taloudellista liiketoimintaa. Varhaisimpia maisemakohteita olivat epätyypillinen luonto, poikkeukselliset luonnonmuodostelmat ja vaikuttavat ylevät maisemat.

Aikamme luontomatkailu haluaa edistää kestävää kehitystä minimoimalla matkailun välilliset ja välittömät ympäristövaikutukset. Luontomatkailua on kotimaan kulttuuri-, maaseutu-, erämaa- ja yksittäiskohteisiin suuntautuva matkailu sekä luonnon virkistyskäyttö. Luontomatkaluun lukeutuu myös ekoturismi, jonka houkuttelevimmat kohteet sijaitsevat usein syrjäisillä ja eksoottisilla alueilla. Luontomatkailua motivoivat luonnon synnyttämät mielihyvätuntemukset ja elämykset, mutta myös seikkailu ja omien rajojen koettelu. Hetkelliset luonnonilmiöt synnyttävät elämyksiä, jotka vastaanotetaan visuaalisina ja moniaistisina havaintoina sekä toiminnallisuuden kautta. Omaehtoisuuden puute voidaan korvata keinotekoisilla rituaaleilla ja ohjeistetuilla retkillä.

Pohdittavaksi:

Tehtäviä:

  1. Vastakohtamaisemat. Koskemattoman luonnon ajatellaan ilmentävän rehellisyyttä, aitoutta ja alkuperäisyyttä. Kuvaa tällaista luontoa. Kuvaa myös vastakohta, epärehellinen, keinotekoinen ja kopioitu luonto. Pohdi, millaisia esteettisiä arvoja valitsemasi esimerkit edustavat.
  2. Elämys. Toteuta teos, jossa kuvaat sinua lumoavaa luontoa. Onko kohteena jokin pieni, suuri vai siltä väliltä? Onko tarkastelukulmasi maan tasolla, silmänkorkeudella vai yläilmoissa?
  3. Pienoismaailma. Etsi ja valokuvaa lähiluontosi miniatyyrimaisemia. Tee maisemaan mielikuvitusmatka. Mitä siellä tapahtuu? Kokeile kuvankäsittelyä, liitä kuviin eksoottista fantasiaa.